Foirm ar Líne do Chuardaitheoirí Poist chun Laethanta Saoire a Iarraidh

Is féidir scéala a chur chuig an Roinn go bhfuil laethanta saoire beartaithe agat. Ní mór duit fógra 10 lá ar a laghad a thabhairt agus is sna 21 lá roimh an tsaoire bheartaithe amháin a ghlacfar le hiarratais.

Ceadaítear duit ceithre lá saoire dhéag a thógáil i ngach bliain fhéilire (dhá lá dhéag móide dhá Dhomhnach).

Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *

Tá réimsí neamhbhailí leagtha amach i dearg.