Cóipcheart


Print page

Cóipcheart

Tá an t-ábhar ar an suíomh seo faoi réir chóipcheart an Rialtais faoin Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsáid phearsanta amháin. I gcás ina mbíonn an t-ábhar seo á eisiúint do dhaoine eile, ní mór an fhoinse URL agus an stádas ó thaobh cóipchirt a admháil.

Maidir leis an gcead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh ní chuimsíonn sé aon ábhar ar an láithreán ar mhaoin de chuid tríú páirtí é. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann.

Séanadh

Tá an t-ábhar na leathanaigh seo á chur ar fáil mar threoir eolais amháin. Tá siad ceaptha chun rochtain an phobail ar fhaisnéis faoin Rialtas agus faoina chuid Ranna a fheabhsú. Cé go ndéantar gach iarracht nuair a bhíonn ábhar á ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann an Stát, agus ní ghlactar thar a cheann, aon fhreagracht as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon láithreán lena bhfuil na leathanaigh seo nasctha.

Cé go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar fhormhuiniú na láithreán sin.

Last modified:08/01/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img