Seirbhísí Eile


Print page

Seirbhísí Eile ar Líne

Conas calaois amhrasta a thuairisciú

Féadfaidh tú tuairisc a dhéanamh maidir le calaois amhrasta i gcás aon cheann de scéimeanna na Roinne.

 

Is féidir cóip de do thaifead árachais shóisialaigh a iarraidh.

Is féidir cóip de do thaifead árachais shóisialaigh a iarraidh.

 

Ráiteas a iarraidh (Íocaíochtaí Cuardaitheora Poist)

Is féidir leat ráiteas ar na híocaíochtaí Liúntas nó Sochar Cuardaitheora Poist atá faighte agat a iarraidh. Cuirfear chugat sa phost é. Má tá níos mó ná íocaíocht amháin á fáil agat, ní mór duit iarratas ar leith a dhéanamh i gcás gach íocaíochta.

 

Ráiteas a iarraidh (Íocaíochtaí Eile)

Féadfaidh tú ráiteas a lorg.ar na híocaíochtaí atá faighte agat. Cuirfear chugat sa phost é. Má tá níos mó ná íocaíocht amháin á fáil agat, ní mór duit iarratas ar leith a dhéanamh i gcás gach íocaíochta.

 

Foirm iarratais a iarraidh

Is féidir gach ceann d’fhoirmeacha iarratais na Roinne a íoslódáil ón láithreán Gréasáin seo. Má tá cóip chrua d’aon fhoirm iarratais uait, féadfaidh tú í a iarraidh anseo.

 

Ceist a chur

Má tá eolas breise ag teastáil uait i dtaobh a bhfuil ar láithreán Gréasáin na Roinne féadfaidh tú ceist a sheoladh chuig an rannóg sin den Roinn lena mbaineann.

 

Conas tuairim a thabhairt nó gearán a dhéanamh

Is féidir leat gearán a dhéanamh linn, buíochas a ghabháil as dea-sheirbhís, nó moladh a dhéanamh linn faoin tslí le seirbhís a fheabhsú. Is mór againn moltaí a fháil faoin tslí leis an láithreán Gréasáin a fheabhsú.

 

Tá réimse seirbhísí ar líne ar fáil do gach do chustaiméirí na Roinne. Ní gá duit a Uimhir Aitheantais Idirbheartaíochta (stáin) rochtain a fháil ar na seirbhísí seo.

 

 
 
Last modified:17/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img