• Ag bogadh go hÉirinn
 • Faigh rochtain éasca ar do sheirbhísí leasa shóisialaigh ar MyWelfare.ie
Flexslider - home page

 

 Cuma Nua ar MyWelfare

 

Mar fhreagairt d’aiseolas ó chustaiméirí, tá cuma agus dreach nua cruthaithe againn do MyWelfare. Cuirtear scoth na seirbhísí céanna ar líne ar fáil go fóill ar an láithreán a bhí á gcur ar fáil roimhe seo. 

Tá borradh ag teacht ar na seirbhísí atá ar fáil ar MyWelfare, agus táthar ag cur níos mó leo i gcónaí.

Cad é MyWelfare?
Leathanach baile ar líne seirbhísí leasa is ea MyWelfare. Ligeann sé duit teacht gan stró ar réimse seirbhísí - idir coinní a dhéanamh agus iarratas a dhéanamh ar shochair áirithe agus do shonraí a nuashonrú agus ráitis a ordú.

Tá MyWelfare sábháilte, slán, agus inrochtana ag aon tráth, áit ar bith, agus ar gach gléas.

Cad is féidir liom a dhéanamh ar MyWelfare?
Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar réimse scéimeanna agus seirbhísí agus cáipéisíocht tacaíochta a uaslódáil nuair a theastaíonn seo. Tá iarratais ar líne ar fáil faoi láthair do na scéimeanna leasa shóisialaigh seo a leanas:

 • Sochar Atharthachta 
 • Sochar Máithreachais
 • Íocaíocht Cuardaitheora Poist
 • Sochar Linbh
 • Aisíocaíochtaí ÁSPC

Féadfaidh tú coinne a dhéanamh ag an am agus sa láthair is mó a oireann duit chun ceachtar den mhéid seo a leanas a fháil:

 • Uimhir Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
 • Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP)

Is féidir leat coinne a atheagrú nó a chealú ar líne, chomh maith, más gá.

Cén rudaí eile is féidir liom a dhéanamh ar MyWelfare?
Is féidir leat MyWelfare a úsáid, chomh maith, chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Ráiteas Ranníocaíochta ÁSPC a iarraidh
 • Ráiteas Íocaíocht Leasa Shóisialaigh a iarraidh
 • D’Éileamh Cuardaitheora Poist a dhúnadh
 • Do Sheoladh a athrú
 • Saoire Chuardaitheora Poist a iarraidh
 • Do Stair Oibre agus Scileanna a chomhlánú
 • Do cháilitheacht a sheiceáil do Shochair Fiaclóireachta agus Optúil

Tá comhpháirtíocht déanta againn le MyGovID chun rochtain shlán agus gan stró a thabhairt duit ar ár seirbhísí agus ar d’fhaisnéis. 

Mar shampla, má bhíonn cuntas deimhnithe Mygovid agat, is féidir leat Ráiteas Ranníocaíochta ÁSPC a iarraidh ar MyWelfare agus é a fheiceáil láithreach ar an scáileán.  Is féidir leat a iarraidh, chomh maith, cóip a fháil den cháipéis a seoladh go díreach chuig do bhosca isteach pearsanta MyWelfare nó ar mhaithe le hé a choimeád in áit shlán.  Mar sin, ní gá duit cuairt a thabhairt ar ár n-oifigí nó fanacht go dtiocfaidh an fhaisnéis sa phost.

Chun teacht ar rochtain nó cúnamh nó má bhíonn ceisteanna ginearálta agat:
Logáil ar: www.MyWelfare.ie

Ríomhphost: support@MyWelfare.ie

Guthán: 076 628 5191* (Luan go hAoine: 9am - 5pm)

* D’fhéadfadh na rátaí a ghearrtar a bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse. Féadfaidh soláthraithe gréasán guthán póca rátaí i bhfad níos airde a ghearradh.

 

 Seirbhísí Coinne ar MyWelfare.ie

 

Coinnithe d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Leithdháiltear Uimhir PSP tar éis iarratas a dhéaamh go pearsanta ag oifig ainmnithe de chuid na Roinne.  Is féidir leat MyWelfare.ie a úsáid chun coinne a dhéanamh le haghaidh iarratais d’Uimhir PSP.  Ina theannta sin, is féidir leat coinní a athsceidealú nó coinnní atá déanta agat a chur ar ceal ar MyWelfare.                                

Coinní chun clárú do Chártaí Seirbhísí Poiblí (CSP)

Is féidir leat MyWelfare.ie a úsáid chun coinne a dhéanamh chun clárú do Chárta Seirbhísí Poiblí. Ina theannta sin, is féidir leat coinní a athsceidealú nó coinnní atá déanta agat a chur ar ceal ar MyWelfare.

 

 Cé ar cheart dom teagmháil a dhéanamh leo le haghaidh tuilleadh eolais?

 

Féach anseo le haghaidh sonraí teagmála le do thoil

 • Cabhair nó Ceisteanna ar MyWelfare

  Seirbhísí Eolais Teagmhála
  Íosghlao: 076 6285191
  (Luan go hAoine, 9r.n. - 5i.n.)
  Ríomhphost: support@mywelfare.ie

 • Cabhair nó Ceisteanna faoi Sheirbhísí Cuardaitheora Poist

  Féach Welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais ar Seirbhísí Cuardaitheora Poist.

  Déan teagmháil le do thoil le d’Oifig Áitiúil is cóngaraí; sonraí le fáil anseo

 • Cabhair nó Ceisteanna faoi Choinní CSP

  Féach Welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais ar Chártaí Seirbhísí Poiblí.

  Déan teagmháil le do thoil le d’Oifig Áitiúil is cóngaraí; sonraí le fáil anseo

 • Cabhair nó Ceisteanna faoi Choinní UPSP
  Féach Welfare.ie le hagahidh tuilleadh eolais ar Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí.  
  Déan teagmháil le do thoil le d’Oifig Áitiúil is cóngaraí; sonraí le fáil anseo.