Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

Seirbhísí ar Líne don Lucht Cuardaitheora Poist

Conas Íocaíocht Cuardaitheora Poist a éileamh

 

Custaiméirí a bhfuil Uimhir Aitheantais Idirbhirt (UAI) faighte acu ón Roinn, féadfaidh siad éileamh a dhéanamh ar líne ar íocaíocht cuardaitheora poist.

 

Sínigh ar líne d’íocaíocht cuardaitheora poist

 

Má tugadh cuireadh duit sin a dhéanamh, féadfaidh tú úsáid a bhaint as an tseirbhís seo chun a rá linn cé na laethanta a d'oibrigh tú ionas gur féidir linn d'íocaíocht cuardaitheora poist a ríomh.

Nóta: Ní mór Adobe Acrobat Reader 9.0 nó os a chionn sin a bheith suiteáilte agat chun úsáid a bhaint as na seirbhísí thuas.

 

Íocaíocht cuardaitheora poist a dhúnadh

Féadfaidh custaiméirí a n-éileamh ar íocaíocht Chuardaitheora Poist a dhúnadh ar líne. D’fhéadfá a bheith cáilithe i gcónaí le haghaidh scéimeanna agus seirbhísí áirithe.

 

Conas Ráiteas ar Shochar nó ar Liúntas Cuardaitheora Poist a iarraidh

Féadfaidh tú ráiteas a lorg.ar na híocaíochtaí cuardaitheora poist atá faighte agat. Cuirfear chugat sa phost é.

 

Seol m'iarratas ar laethanta saoire mar Chuardaitheoir Poist

 

Glactar ar líne le hiarratais ar laethanta saoire ó chustaiméirí d'Oifigí Leasa Shóisialaigh Áitiúla áirithe. Faoin reachtaíocht reatha, tá lucht cuardaigh fostaíochta i dteideal ceithre lá saoire dhéag sa bhliain fhéilire (dhá lá dhéag móide dhá Dhomhnach), laethanta nach gá dóibh a bheith ar thóir nó ar fáil chun oibre.

Is féidir le cuardaitheoirí poist a dhúnadh a n-éileamh nó ráiteas Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas d'íoc a iarraidh. Má cuireadh é sin a dhéanamh féidir le cuardaitheoirí poist a éileamh freisin íocaíocht cuardaitheora poist nó comhartha dá líne. Is féidir le custaiméirí Oifigí Leasa Shóisialaigh Áitiúla áirithe isteach freisin a n-iarratas saoire.

 

Last modified:17/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img