Brexit


Print page

Vótáil toghthóirí na Ríochta Aontaithe, an 23 Meitheamh 2016, chun imeacht as an Aontas Eorpach (AE). Thug an Ríocht Aontaithe fógra foirmiúil, an 29 Márta 2017, go raibh sé de rún aici imeacht as an AE, faoi Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, rud a chuir tús le tráthchlár 2-bhliain chun téarmaí an imeachta a chomhaontú.

Idir an dá linn, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfanann an Ríocht Aontaithe ina ballstát den AE agus go leanfaidh an scéal amhlaidh i rith na hidirbheartaíochta. Níl aon athrú tagtha ar na socruithe reatha ó thaobh na slándála sóisialaí idir an Ríocht Aontaithe agus Éire, agus idir an Ríocht Aontaithe agus na 27 mballstát den AE.  Leantar de gach íocaíocht leasa shóisialaigh ón Roinn Coimirce Sóisialaí, lena n-áirítear pinsin agus Sochar Linbh, a íoc mar is gnách.

Beidh na socruithe slándála sóisialaí idir an Ríocht Aontaithe agus na 27 mballstát den AE ar cheann den iliomad cúrsaí a bheidh mar chuid den idirbheartaíocht.

An Roinn Coimirce Sóisialaí – Do Cheisteanna ar an mBreatimeacht

Freagraítear do cheisteanna anseo

Ár nObair ar an mBreatimeacht:

brexit1.jpg

Faigh a thuilleadh eolais:

  • Léigh cáipéis chuimsitheach an Rialtais, a foilsíodh an 2 Bealtaine 2017, ar ár gcur chuige i leith na hidirbheartaíochta atá le teacht: Éire agus an idirbheartaíocht ar imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach faoi Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach  anseo

  • Airteagal 50 – Léigh nóta eolais Rialtas na hÉireann ar Airteagal 50 anseo

  • Merrionstreet.ie – is í seo Seirbhís Nuachta Rialtas na hÉireann agus is féidir leat a fháil amach faoi ullmhúcháin an Rialtais i gcomhair an Bhreatimeachta, faoi thosaíochtaí an Rialtais, faoi chomhairlúcháin an Rialtais agus faoi na Ceisteanna Coitianta i dtaobh an Bhreatimeachta anseo i rannán tiomnaithe.

  • Thairis sin, is féidir leat d’ainm a chur síos chun an t-eolas is déanaí a fháil go tráthrialta tríd an ríomhphost. Cuireann Rialtas na hÉireann tuairisc amach go tráthrialta ar an mBreatimeacht tríd an ríomhphost. Chun clárú d’fhonn an tseirbhís seo a fháil go díreach chuig do bhosca ríomhphoist líon an fhoirm chlárúcháin seo a leanas. .

  • Faisnéis do Shaoránaigh:

  • Ionadaíocht in Éirinn:
Last modified:23/06/2017