ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

Πριν από την αναχώρηση σας για την Ιρλανδία θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε τις ευκαιρίες απασχόλησης στην χώρα  και να αναζητήσετε συμβουλές και πληροφορίες από τους συμβούλους της EURES στη χώρα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ (δείτε επίσης την ιστοσελίδα www.eures.europa.eu ).

Κατά την άφιξη, ένα από τα πρώτα σας σημεία επαφής για την παροχή βοήθειας στην εξασφάλιση απασχόλησης και για άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιρλανδία,  θα πρέπει να είναι ένα τοπικό Γραφείο Υπηρεσιών Εργασίας  / Intreo Office,  τα οποία βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προσφέρει μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία για άτομα που αναζητούν εργασία μετά τη συγχώνευση με τις Υπηρεσίες Εργασίας και τα Προγράμματα Εργασίας  (διοικούταν από το FAS) και της Υπηρεσίας Κοινοτικής Ευημερίας (ανήκε πρώην στην HSE).

Το Intreo, μια νέα υπηρεσία από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής για την στήριξη όλων των  εργασιών και εισοδημάτων. Το Intreo παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, με βάση τις ατομικές σας ανάγκες, που συμπεριλαμβάνουν: συμβουλές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις προσωπικές ευκαιρίες ανάπτυξης, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και την γκάμα των στηριγμάτων εισοδήματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.intreo.ie

Οι πολίτες των κρατών Μελών της ΕΕ / ΕΟΖ και την Ελβετία δικαιούται να εγγραφούν για  απασχόληση  στο  Γραφείο Υπηρεσιών Εργασίας / Intreo Centre και μπορούν να επωφεληθούν από την καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πληροφορίες για θέσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Jobs Ireland στο www.jobsireland.ie ή καλώντας 1890 800 024. Διευκολύνσεις διερμηνείας παρέχονται σε όλα τα Γραφεία Υπηρεσιών Εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας

Τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας δεν μπορούν να χρεώνουν όσους αναζητούν εργασία για την βασική υπηρεσία της εγγραφής στις βάσεις δεδομένων τους. Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν άδεια από το Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων οργανισμών απασχόλησης είναι διαθέσιμος από τον Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Εργασίας του Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε σε το www.workplacerelations.ie/en/information/employmentagencylicencing/

Τα ιδιωτικά γραφεία είναι επίσης καταχωρημένα κάτω από τα "Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας" στο Τηλεφωνικό Κατάλογο Golden Pages, ή συνδεθείτε στο www.goldenpages.ie. Είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της Ένωσης Οργανισμών Εργασίας  - The National Recruitment Federation στο www.nrf.ie

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τα νομικά δικαιώματα στην εργασία σας επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας στο +353 59 917 8990 ή συνδεθείτε στο www.enterprise.gov.ie. Βλ. επίσης το  Δικαιώματα στην Εργασία στην επόμενη σελίδα.

Last modified:29/07/2013