ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

Όποιος αναζητεί εργασία στην Ιρλανδία, πρέπει να κάνει αίτηση για έναν Ιρλανδικό Αριθμό Δημόσιων Υπηρεσιών (PPS). Για να πάρετε αυτόν τον αριθμό πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία της αίτησης και τις προϋποθέσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στο 01 874 8444 ή μπείτε στο www.welfare.ie

Οι υπήκοοι χωρών της Ε.Ε., της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχουν το δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ιρλανδία χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ιρλανδούς υπηκόους, όσο αφορά τη πληρωμή και τις συνθήκες εργασίας.

Αν είστε μέλος της ΕΕ ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν απαιτείται άδεια παραμονής. Όλοι οι μη Ιρλανδοί πολίτες που δεν είναι πολίτες Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής της Ελβετίας, πρέπει να καταχωρηθούν στην Garda (Εθνική Αστυνομία της Ιρλανδίας) Εθνικό Γραφείο μετανάστευσης (Τηλ: +353 1 666 9100/1; Ιστιοσελίδα: www.garda.ie).

Last modified:29/07/2013