ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας στην άφιξή σας τα ακόλουθα:

  • ένα έγκυρο διαβατήριο Ε.Ε. / ΕΟΧ ή Ελβετίας ή ένα έγκυρο εθνικό δελτίο ταυτότητας
  • ένα αντίγραφο της σύμβασης ή των όρων και των συνθηκών εργασίας και ένα επίσημο συμφωνητικό για αυτούς
  • εξασφαλισμένη διαμονή στη περιοχή όπου θα πάτε
  • μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Υγείας, εξασφαλισμένα ιατρικά έξοδα σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή ιδιωτική ασφάλεια υγείας (προαιρετικό)
  • επαρκή κεφάλαια που θα φτάσουν τουλάχιστον μέχρι να πληρωθείτε ή για να επιστρέψετε στην πατρίδα σας αν καταστεί αναγκαίο
  • τις κατάλληλες αιτήσεις E/ U1/U2/U3.

Αν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τα παραπάνω, καλέστε το τοπικό σας Γραφείο Υπηρεσιών Εργασίας.

Last modified:29/07/2013