ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Μπορείτε να βρείτε την  διεύθυνση της πρεσβείας σας στον Ιρλανδικό Τηλεφωνικό Κατάλογο κάτω από τις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές.

EURES στην Ιρλανδία

Υπηρεσία Διεθνούς Εργασίας
Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας
Goldsmith House, Dublin 2
Τηλέφωνο: 00353 1 673 2544
e-mail: eures@welfare.ie
Ιστοσελίδα: www.welfare.ie

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας
Εξυπηρέτηση Πελατών των Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας
O'Brien Road, Carlow
Τηλέφωνο: +353 59 917 8990
Ιστοσελίδα: www.enterprise.gov.ie  
www.workplacerelations.ie

Εθνική Αρχή Δικαιωμάτων Εργασίας
Υπηρεσίες Επιθεώρησης

Government Buildings
O'Brien Road, Carlow
Τηλέφωνο: 00353 59 917 8900
Χαμηλής χρέωσης: 1890 220 100
Homepage: www.nera.ie 
Email: inspection@employmentrights.ie

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας
Άσυλο, Μετανάστευση & Υπηκοότητα

13–14 Burgh Quay, Dublin 2
Τηλέφωνο: + 353 1 602-8202
Χαμηλής χρέωσης: 1890 221-227
E-mail: info@justice.ie
Ιστοσελίδα: www.justice.ie

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιας Πληροφόρησης, Σπίτι της Ευρώπης,
18 Dawson Street, Dublin 2.
Τηλέφωνο: + 353 1 634 1111
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/ireland
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

FÁS

FÁS – Αρχή Εκπαίδευσης και Εργασίας
FÁS Κέντρα Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ιρλανδία   
Ιστοσελίδα: www.fas.ie

EURES

Ιστοσελίδα: www.eures.europa.eu 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας,
Áras Mhic Dhiarmada
Για το τοπικό σας γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας / Inteo Centre
Παρακαλείστε να επισκεφτείτε το : www.welfare.ie  

Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων
Marlborough Street, Dublin 1
Τηλέφωνο: + 353 1 889 6400
Email: info@education.gov.ie
Ιστοσελίδα: www.education.ie

Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου
80 St Stephen's Green, Dublin 2.
Τηλέφωνο: + 353 1 4082000
Ιστοσελίδα: www.dfa.ie

ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2
Τηλέφωνο: + 353 1 635 4000
Ιστοσελίδα: www.dohc.ie

Health Service Executive Areas
Γραφεία σε όλη την Ιρλανδία. Callsave 1850 24 1850
Ιστοσελίδα: www.hse.ie or www.citizensinformation.ie

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρχή Ασφάλειας και Υγιεινής
The Metropolitan Building
James Joyce Street, Dublin 1
Τηλέφωνο: + 353 1 6147000    
Χαμηλής χρέωσης:1890 289 389
Email: wcu@hsa.ie
Ιστοσελίδα: www.hsa.ie

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επίτροποι Εσόδων, Γραφεία σε ολόκληρη την Ιρλανδία.
Για κλήσεις εκτός Ιρλανδίας: 00353 1 6474444. 
Περιφερειακά και Τοπικά τηλέφωνα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο: www.revenue.ie

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ιρλανδικό Συνέδριο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  (ICTU)
31-32 Parnell Square, Dublin 1
Τηλέφωνο: + 353 1 889 7777
Ιστοσελίδα: www.ictu.ie

SIPTU
Liberty Hall, Dublin 1.
Τηλέφωνο: + 353 1 8586300
Χαμηλής χρέωσης:1890 747 881
Email: organising@siptu.ie
Ιστοσελίδα: www.siptu.ie

Πληροφορίες σχετικά με το κράτος της Ιρλανδίας

www.gov.ie

 

Πληροφορίες Δημόσιων Υπηρεσιών

www.citizensinformation.ie

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες Διαμονής και Εργασίας στην Ιρλανδία επικοινωνήστε με τον τοπικό σας EURES Σύμβουλο ή στείλτε ένα email στο eures@welfare.ie

Last modified:31/07/2013