ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

Η ιρλανδική κυβέρνηση παρέχει δωρεάν εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από μια σειρά από τομείς. Ο πανεπιστημιακός τομέας, ο τεχνολογικός τομέας και τα κολλέγια εκπαίδευσης ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από το κράτος (ισχύουν κάποια τέλη εγγραφής ). Επιπλέον, υπάρχουν μια σειρά από ανεξάρτητα ιδιωτικά κολέγια. Η είσοδος στα εγκεκριμένα μαθήματα του τρίτου επιπέδου  είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και οι θέσεις κατανέμονται βάση των βαθμών που  επιτεύχθηκαν στο Απολυτήριο – στις τελικές εξετάσεις του δευτεροβάθμιου επίπεδου εκπαίδευσης.

Η πλήρης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 έως 16 ετών και δεν υπάρχει, σε εθνικό επίπεδο, επιδοτούμενο προσχολικό σύστημα. Στην Ιρλανδία για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρμόδιο το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων.

Συγκρισιμότητα / Διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων

Πληροφορίες διατίθενται σε διάφορες γλώσσες στο

Last modified:31/07/2013