ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ


Print page

Θα διαπιστώσετε ότι κάποιο είδος τραπεζικού λογαριασμού θα σας είναι απαραίτητο αν ζείτε και εργάζεστε στην Ιρλανδία. Η κατοχή ενός τραπεζικού λογαριασμού, σας επιτρέπει να αποταμιεύετε χρήματα, να πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές, να λαμβάνετε τον μισθό σας, κ.α.

Πολλές τράπεζες ζητούν ένα αποδεικτικό ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (όπως είναι το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης) και αποδεικτικό διευθύνσεως (π.χ. ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ με παραλήπτη τον αιτούντα). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο έγγραφο ως απόδειξη και για την ταυτότητά σας και για την διεύθυνσή σας.

Για να δείτε μια λίστα με έγκυρα έγγραφα, σας παρακαλούμε να μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: www.citizensinformation.ie  

Last modified:31/07/2013