Beagnach 1.2 Milliún Éileamh do Thacaíochtaí Sochair Chóireála ÁSPC


Print page

Beagnach 1.2 Milliún Éileamh do Thacaíochtaí Sochair Chóireála ÁSPC
 

Baineann 192,000 daoine féinfhostaithe leas as an scéim

29 Samhain 2018

Rinneadh beagnach 1.2 milliún éileamh le haghaidh Sochair Chóireála (fiaclóireachta, optúil agus éisteachta) sa chéad 11 mhí den bhliain seo dar le figiúirí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a eisíodh inniu.

I measc na n-éileamh a rinneadh, rinne fostaithe beagáinín os cionn 965,000 dóibh agus fuarthas 192,000 éileamh ó dhaoine féinfhostaithe (is ionann an grúpa sin agus 16 fán gcéad de na héilimh iomlána a fuarthas). Tugadh isteach an leathnú de Shochair Chóireála  do dhaoine féinfhostaithe agus a gcéilí/bpáirtithe spleácha i Márta 2017, agus tugadh isteach breis feabhsúcháin chun an scéim á leathnú d’fhostaithe agus daoine féinfhostaithe ó dheireadh mhí Dheireadh Fómhair, 2017. 

Seo leanas an briseadh síos d’iarratais a bronnadh le haghaidh Sochair Chóireála ó 1ú Eanáir 2018 go dtí seo:

Briseadh síos de réir cineáil

Éilimh

Caiteachas

Fiaclóireachta

740,337

€43,229,868

Optúil

404,252

€29,390,328

Fearas Leighis

12,992

€11,270,831

Iomlán

1,157,581

€83,891,027

Faoi láthair, tá níos mó ná 2.5 milliún ranníocóirí ÁSPC, a chuimsíonn fostaithe agus daoine féinfhistaithe a d’fhéadfadh go mbeadh teidlíocht acu Sochar Cóireála a éileamh dóibh féin agus dá céile nó páirtí spleách.

Dúirt an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., inniu:

“Tá áthas orm a fheiscint go bhfuil líon chomh mór daoine ag baint tairbhe as na sochair atá tuillte acu trína ranníocaíochtaí ÁSPC agus tá áthas orm ach go háirithe a fheiscint go bhfuil an leathnú de Shochair Chóireála do dhaoine féinfhostaithe chomh coitianta.  Le mí amháin fágtha i 2018, ba mhian liom a chur in iúl do gach ranníocóir ÁSPC go bhfuil am fós ann chun leas a bhaint as na sochair seo sula gcríochnaíonn an bhliain.”

Clúdaíonn an scéim Optúil soláthar spéaclaí anois, saor in aisce nó fóirdheonaithe má roghnaítear dearadh uasghrádaithe, nó soláthraítear ranníocaíocht do lionsaí tadhaill. Clúdaítear deisiúcháin spéaclaí faoin scéim chomh maith. 

Cuimsíonn an scéim Fhiaclóireachta ranníocaíocht i gcomhair glantacháin anois, scim agus snasú bliantúil nó cóireáil phearódóntach níos fairsinge má tá gá cliniciúil leis. Tá na cóireálacha seo ar fáil maraon le scrúdú fiaclóra bliantúil saor in aisce. Bíonn gá le comh-íocaíocht ón othar do na glantacháin má sháraíonn costas na cóireála a iarrann an fiaclóir an táille iníoctha ag an Roinn. Don chóireáil níos simplí scim agus snasú tá an chomh-íocaíocht bhreise seo caidhpeáilte ag uasmhéid de €15.

Níl aon athrú ar na sochair atá ar fáil faoin scéim fearais leighis; ag clúdú íocaíocht de 50% i dtreo chostas áis éisteachta, suas go dtí uasíocaíocht de €500 in aghaidh gach áis éisteachta.

Táthar ag súil go mbeidh costas na scéime don bhliain 2018 san iomlán os cionn €92 milliún.
Críoch

Nótaí do na hEagarthóirí:

Tá sonraí iomlána faoin scéim Sochair Chóireála agus conas iarratas a dhéanamh ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag an nasc seo leanas: http://www.welfare.ie/en/Pages/Treatment-Benefit1.aspx.

Sonraí Teagmhála
Ríomhphost: press.office@welfare.ie
Teil: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:29/11/2018