Tuarascáil Bhliantúil 2017 um Chomhlíonadh agus Frith-Chalaoise foilsithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí


Print page

Tuarascáil Bhliantúil 2017 um Chomhlíonadh agus Frith-Chalaoise foilsithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Déardaoin 22 Samhain 2018
 
Inniu, d’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 faoina Straitéis um Chomhlíonadh agus Frith-Chalaoise 2014-2018.
 
Is í seo an ceathrú tuarascáil de chuid na Roinne faoin Straitéis sin. Cumhdaítear sa tuarascáil na príomhréimsí uile maidir le gníomhaíocht comhlíonta agus frith-chalaoise, agus leagtar amach inti iarrachtaí na Roinne maidir le dul i ngleic le héilimh éagóracha agus calaois leasa shóisialaigh le linn 2017. Tugtar léargas inti freisin ar obair na gcigirí leasa shóisialaigh, agus obair Aonad na nImscrúduithe Speisialta agus oifigeach eile a bhfuil sé mar chúram orthu calaois amhrasta a aithint.

I measc phríomhthorthaí na hoibre sin in 2017, tá:

  • €530m coigiltis (lena n-áirítear íocaíochtaí a seachnaíodh agus ró-íocaíochtaí a ndearnadh measúnú orthu) arna ndéanamh as gníomhaíochtaí rialaithe agus comhlíonta;
     
  • Breis agus 300 cás tromchúiseacha de chionta leasa shóisialaigh agus gníomhaíochtaí amhrasta calaoise arna ndéanamh ag custaiméirí agus arna dtarchur chuig na Cúirteanna agus na Gardaí;
     
  • Breis agus €81 milliún arna ghnóthú ó chustaiméirí a dtugadh ró-íocaíochtaí dóibh.

Áirítear sa tuarascáil freisin an “Sprioc-Ráiteas” atá i bhfeidhm don bhliain 2018.
 
Tá an tuarascáil ar fad ar fáil ar suíomh Gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas: http://www.welfare.ie/en/downloads/ComplianceAntiFraudStrategy20142018_AnnualReport2017.pdf
 
CRÍOCH

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:22/11/2018