Óstálann Intreo agus EURES Aonach Post Bhaile Bhlainséir Déardaoin 25 Deireadh Fómhair


Print page

Óstálann Intreo agus EURES Aonach Post Bhaile Bhlainséir Déardaoin 25 Deireadh Fómhair

Fostóirí ag dul i mbun earcú chun liúntais a líonadh sa mhiondíolachán, sa díolachán, sa riarachán, i dtionscadail an bhia agus an fáilteachais, san oideachas luathbhlianta agus in earnálacha eile

Tá comhairleoirí ón bhFrainc, ón nGearmáin, ón Spáinn agus ón tSualainn chun comhairle a thabhairt ar dheiseanna gairme atá ar fáil san Eoraip

 

Dé Luain 22 Deireadh Fómhair 2018

Tá an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta (EURES) ag tionóil Aonach Post Náisiúnta agus Eorpach Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair 2018, idir 12pm agus 7pm, ag Oifigí Cathrach Chomhairle Contae Fhine Gall i mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath. Tá fáilte roimh gach aon duine chuig an ócáid, agus níl aon ghá ann réamh-chlárú chun freastail air.

Beidh fostóirí lena n-áirítear PayPal, Kepak, Circle K, Debenhams, Clayton Hotel, Óstán Chaisleán Cnucha, Pita Pit, an Grúpa Óstán Tifco, Cúram Leanaí Tiger, Contact Care, Excel Recruitment ag dul i mbun earcú chun liúntais a líonadh sa mhiondíolachán, sa díolachán, sa riarachán, i dtionscadail an bhia agus an fáilteachais, san oideachas luathbhlianta, agus in earnálacha eile chomh maith.

Chomh maith leis sin beidh ceardlanna duine-le-duine chun cuidiú a thabhairt do chuardaitheoirí poist lena gCurricum Vitae.

Beidh comhairleoirí de chuid EURES ó Bhaill Stáit de chuid an Aontais Eorpaigh Ballstát lena n-áirítear an Fhrainc, an Ghearmáin, an Spáinn agus an tSualainn ag an ócáid chun comhairle a thabhairt maidir le deiseanna fostaíochta sna tíortha siúd. Is éard atá i gceist leis na comhairleoirí de chuid EURES ná speisialtóirí a bhfuil oiliúint orthu agus a thugann faisnéis agus treoir do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí a bhfuil suim acu i margadh fostaíochta na hEorpa. Seirbhís saor in aisce atá ann.

Chomh maith leis sin beidh Seisiún “Gnólacht le Gnólacht” ó 10am go dtí 11:30am ina mbeidh deis ag fostóirí aithne a chur ar chuid de na comhairleoirí Éireannacha agus na comhairleoirí Eorpacha de chuid EURES araon.

Ar an lá céanna, beidh EURES Éire ag óstáil “Lá Jabanna Ar Líne” chun cuidiú le fostóirí Éireannacha chun fostaithe a n-earcú le haghaidh folúntas in earnálacha ina bhfuil ganntanas scileanna faoi láthair. Is féidir le fostóirí agus cuardaitheoirí poist atá lonnaithe in Éirinn agus san Eoraip araon freastal ar an ócáid seo ar a gcompord, gan a mbaile nó a n-oifig a fhágáil agus páirt a ghlacadh leis na hagallaimh ar líne a bheidh ar siúl. Chun clárú don ócáid ar líne téigh chuig https://www.europeanjobdays.eu/ein/iomaíochta/dubáil-obair-aonach

Chun teacht ar níos mó eolais faoi EURES, téigh i dteagmháil le eures@welfare.ie.
Chun teacht ar thuilleadh eolais faoi Aonach Poist Bhaile Bhlainséir, téigh i dteagmháil le Sinead ag (01) 6732702.

 

Nóta d’Eagarthóirí
Tionscnaimh Uile-Eorpach is ea EURES (Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta) atá ann ó bhí 1993 ann agus a thugann cúnamh do chuardaitheoirí poist chun fostaíocht a fháil laistigh den AE.  Líonra atá ann de na seirbhísí fostaíochta poiblí go léir san Aontas Eorpach agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíochta.  Roinneann seirbhísí fostaíochta poiblí na folúntais earcaíochta agus na seirbhísí fostaíochta a chuireann siad ar fáil le chéile trí EURES.

Margadh aonair is ea margadh fostaíochta an AE agus bíonn teacht ag gach uile shaoránach de chuid an AE ar fholúntais atá ar fáil i mBaill Stáit. Tá oibleagáid dhlíthiúil ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí gach uile fholúntas san Eoraip a chur ar fáil do shaoránaigh de chuid na hÉireann.  Sa tslí chéanna bíonn teacht ar bhonn cothroim ag gach uile shaoránach de chuid an Aontais Eorpaigh ar gach uile fholúntais in Éirinn.

Bíonn aon deiseanna fostaíochta dá leithéid atá lasmuigh d’Éirinn agus a chuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí in iúl dá gcustaiméirí go hiomlán deonach agus ní chaillfidh daoine a bhaineann tairbhe de na deiseanna sin a teidlíochtaí do leas sóisialach anseo.

Deis atá ann do chuardaitheoirí poist in Éirinn chun obair a aimsiú i dtíortha eile de chuid an AE agus sa mhargadh leathan Eorpach agus, ar aon dul leis sin, tugann sé deis do chuardaitheoirí ó thíortha eachtracha chun obair a aimsiú i gcuideachtaí atá lonnaithe anseo in Éirinn.  Is é an ról atá ag EURES ná chun faisnéis agus comhairle a chur ar fáil maidir le deiseanna poist atá san AE/LEE.   Trí eolas agus comhairle a chur ar fáil do chliaint roimh dóibh an tír a fhágáil, déanaimid cinnte de go bhfuil faisnéis leordhóthanach ag gach aon duine a bhfaigheann fostaíocht lasmuigh d’Éirinn maidir leis na deiseanna post atá ar fáil thar lear sula bhfágann siad.

Le roinnt blianta anuas tá EURES Éire tar éis roinnt aonach poist a eagrú ar éirigh go breá leo timpeall na tíre.  Bhí ceann a thionóladh in Ionad Bhaile Bhlainséir in 2017 ar cheann de na haonaigh phoist is déanaí a chuireamar ar siúl agus bhí breis is 6,000 duine a d’fhreastail air.

CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

 

 

Last modified:22/10/2018