Tá an tAire Doherty ag tabhairt isteach Leasuithe Suntasacha le Sochar Cuardaitheora Poist d’Oibrithe a bhfuil Fostaíocht Shéasúrach, Shealadach nó Pháirtaimseartha acu.


Print page

Tá an tAire Doherty ag tabhairt isteach Leasuithe Suntasacha le Sochar Cuardaitheora Poist d’Oibrithe a bhfuil Fostaíocht Shéasúrach, Shealadach nó Pháirtaimseartha acu.

Dé hAoine, an 21 Nollaig 2018: Inniu, d’fhógair an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., go bhfuil sí ag déanamh rialacháin a bhaineann le cearta fostaíochta agus tuilleamh d’oibrithe a bhfuil fostaíocht thánaisteach acu a uasdátú agus a leasú - áirítear leis seo oibrithe a bhfuil fostaíocht shéasúrach, shealadach agus pháirtaimseartha acu.
 
Dúirt an tAire Doherty;  
“Táim tar éis cinneadh a dhéanamh na rialacháin a bhaineann le Sochar Cuardaitheora Poist d’oibrithe a bhfuil fosaíocht tháinisteach acu a leasú chun córas níos cothroime agus níos solúbtha a chur ar fáil do dhaoine ar mhian leo obair. Leis an rialachán nua, a thiocfaidh i bhfeidhm ar Lá Caille, cuirfear oibrithe a bhfuil fostaíocht tháinisteach acu, bíodh sé sin fostaíocht shéasúrach nó shealadach araon, ar a gcumas €7,500 a thuilleamh sa bhliain gan tionchar a bheith aige sin ar na cearta atá acu do Shochar Cuardaitheora Poist nuair a bhíonn an ganntanas oibre ann.”
 
Is é 1991 an uair is deireanaí a shocraíodh an ráta reatha de €12.70 sa lá le haghaidh an obair tháinisteach do dhaoine a ghlacann leis a leithéid d’fhostaíocht ghearrthéarmach. Cuirtear an boilsciú praghsanna san áireamh sa ráta nua agus cuirfear oibrithe ar a gcumas leis suas go dtí €7,500 a thuilleamh thar thréimhse 12 mhí, nó €144 sa tseachtain.

Chuir an tAire Doherty leis:
 
“In áiteanna i dtuaithe na hÉireann agus go háirithe i dtimpeallachtaí iargúlta, féadfar nach mbíonn ar fáil mar obair do roinnt daoine ach amháin obair shéasúrach - bíodh sé sin sa talmhaíocht, san iascaireacht nó sa turasóireacht - agus is ceart go ndéanfaimis na tacaíochtaí a bhfuilimid ag cur ar fáil a uasdátú chun oibrithe a chur ar a gcumas leanúint ar aghaidh san fhostaíocht agus chun tionscail shéasúracha a chothú.”

CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:04/01/2018
 

 Downloads