An Bille Fostaíochta: Ceann de na píosaí Reachtaíochta Luchta Saothair is suntasaí le glúin anuas - an tAire Doherty


Print page

 

An Bille Fostaíochta:  Ceann de na píosaí Reachtaíochta Luchta Saothair is suntasaí le glúin anuas - an tAire Doherty
 
Dé Máirt 20 Samhain 2018

Inniu, thug an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Regina Doherty TD chun suntais gur ceann de na píosaí reachtaíochta fostaíochta is suntasaí le glúin anuas atá sa Bhille Fostaíochta atá á mholadh tríd an Oireachtais faoi láthair. Moladh tríd an Dara Céim sa Seanad tráthnóna an Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2017 a fhéachann le dul i ngleic leis na dúshláin a eascraíonn as an ócáidiú breise atá á dhéanamh ar an obair agus le rialú na fostaíochta fhorbhásach a neartú.
 
Agus í ag labhairt léi faoi thábhacht an Bhille seo, dúirt an tAire Doherty:

“Leis an Bille seo, déanfar foráil do cheann de na hathruithe is suntasaí ar choinníollacha oibre le glúin anuas. Cuirfidh an reachtaíocht seo feabhas ar shlándáil agus intuarthacht uaireanta oibre i gcás oibrithe ar chonarthaí neamhdhaingne agus iad siúd a oibríonn uaireanta athraitheacha oibre. Is athraitheach an saol atá ann inniu agus is rí-thábhachtach go bhfreagraíonn na cosaintí dlíthiúla atá ann le haghaidh oibrithe uile do na coinníollacha ina n-oibríonn lucht saothair na linne seo.
 
“Is cúis mhór áthais dom go bhfuil próiseas comhairliúcháin fhairsing mar bhonn ag an mBille seo, próiseas lena n-áirítear comhairliúchán poiblí a tharla i ndiaidh staidéar a rinneadh in Ollscoil Luimnigh ar chonarthaí uaireanta nialais agus conarthaí íseal-uaireanta, chomh maith le pléití mionsonraithe le IBEC agus ICTU thar tréimhse roinnt míonna. Dá thoradh sin, measaim gur píosa reachtaíochta é seo atá cothrom agus cóir d’fhostaithe agus fostaithe araon agus a oibreoidh i gcleachtas gan aon dabht.”
 

Is iad seo a leanas príomhfhorálacha an Bhille:

  • Ní mór d’fhostóirí bunthéarmaí fostaíochta a thabhairt d’fhostaithe laistigh de 5 lá
  • Toirmisctear leis an mbille conarthaí uaireanta nialais ach amháin i gcás fíor-fhostaíochta ócáideach agus i gcás go bhfuil siad riachtanach chun fostóirí a cheadú cumhdach a chur ar fáil i staid éigeandála nó chun asláithreacht ghearrthréimhseach a chumhdach 
  • Íos-íocaíocht nua le haghaidh fostaithe a ghlaoitear isteach chun na hoibre ach a chuirtear abhaile arís iad gan obair a dhéanamh
  • Forálacha Uaireanta Bandáilte: ceart nua d’fhostaithe nach léiríonn a gconradh fostaíochta na huaireanta oibre a oibríonn siad go rialta trína mbeidh siad i dteideal a gcur i mbanda uaireanta a thugann léiriú níos fearr ar na huaireanta a d’oibrigh siad thar tréimhse thagartha 12 mhí
  • Forálacha láidre frith-phionósaithe: Cuireann an Bille forálacha frith-phionósaithe láidre i bhfeidhm d’fhostaithe chun a gcearta a agairt faoin reachtaíocht seo
Agus an Bille á moladh aici tríd an Dara Céim sa Seanad, leag an tAire Doherty béim ar a fonnmhar atá sí go ndéanfar an Bille a achtú chomh luath agus is féidir.

 

 

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

 

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:20/11/2018
 

 Downloads