Ráiteas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar an Scéim um Shochar Breoiteachta


Print page

Ráiteas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar an
  Scéim um Shochar Breoiteachta

 

Dé Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair 2018
Ba mhian leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí leithscéal ó chroí a ghabáil as na deacrachtaí íocaíochta a bhí ag custaiméirí mar gheall ar an t-athrú go dtí córas TF nua agus as an easpa poiblíochta a rinneadh maidir leis na deacrachtaí sin.

Tá an Roinn tar éis aistriú ó chóras íocaíochta i riaráiste go córas íoctha réad-ama maidir le Sochar Breoiteachta le déanaí. Is chun an luas lena n-íoctar na chéad íocaíochtaí ar éilimh nua agus chun seirbhís níos éifeachtúla a chur ar fáil dár gcustaiméirí a bhfuiltear tar éis an córas nua a thabhairt isteach.

Mar chuid den aistriú ón seansamhail go dtí an nua-shamhail b’éigean dúinn aistriú ó chóras ina raibh seachtain amháin de riaráistí ann go dtí íocaíocht sa tseachtain reatha maidir le héilimh agus le deimhnithe a fuarthas le linn na seachtaine sin. Mar gheall ar an athrú seo tá fadhb amaithe tar éis teacht chun cinn a bhaineann le roinnt custaiméirí a fhágann go bhfuil níos mó íocaíochtaí seachtainí éagsúla agus líon íocaíochtaí níos lú ná mar a rabhthas ag súil leis a dhéantar seachtainí eile.

Ba mhian leis an Roinn dheimhniú dár gcustaiméirí go réiteofar na fadhbanna amaithe seo - sna cásanna inar tharla siad - agus go n-íocfar as ár gcustaiméirí Sochair Breoiteachta go léir maidir leis an tréimhse ina raibh tinneas deimhnithe orthu. Admhaíonn an Roinn go bhfuil na fadhbanna seo tar éis deacrachtaí a chruthú do roinnt custaiméirí, agus go bhfuil siad tar éis fágáil go bhfuil líon ollmhór de ghlaonna chuig an líne chabhrach agus moillithe suntasacha, leis, chun freagra a thabhairt ar na glaonna uile sin. Chun réiteach a chur leis seo, tá an roinn ag gníomhú go práinneach chun breis bhall foirne a leithroinnt chun freastal ar na glaonna seo ó chustaiméirí.

Ionas go gcuirfear isteach ar íocaíochtaí do chustaiméirí a laghad is gur féidir, iarrtar orthu deimhniú go bhfuil siad deimhnithe, ní amháin don tréimhse bhreoiteachta san am a chuaigh thart, ach do thréimhse bhreoiteachta todhchaíoch de sheachtain amháin ar a laghad nó amach go dtí an dáta ar a bhfuil siad ag súil le filleadh ar an obair, más níos luaithe é sin, sa chás go bhfuil breoiteacht leanúnach i gceist.

Ina theannta sin, ar mhaithe le híocaíocht phras a chinntiú, molaimid gur cheart do chustaiméirí a chinntiú go gcuirfear a n-éileamh/ndeimhniú ar na foirmeacha IB1/MED1 nua go díreach chuig an Roinn tríd an seoladh Saorphost seo a leanas: Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Bosca P.O. 1650, Baile Átha Cliath 1.

Is féidir le custaiméirí a bhfuil gá práinneach airgeadais atá ann de thoradh ar na fadhbanna seo iarratas a chur isteach ar an tSeirbhís Leasa Pobail de chuid na Roinne chun íocaíocht eatramhach a fháil.

Más rud é go bhfuil aon fhiosrú eile maidir leis na híocaíochtaí, is féidir leo glaoch ar
01 – 7043300 nó 1890 928 400 nó trí ríomhphost ag illnessbenefit@welfare.ie agus déanfaimid iarracht freagra a thabhairt air chomh luath is gur féidir

Críoch.

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:18/10/2018