Beidh seastán ag an RGFCS ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2018


Print page

 

Seiceáil do theidlíochtaí leasa shóisialaigh agus aimsigh níos mó faisnéise faoi obair na Roinne
 
#govploughing2018  

 

Beidh seastán faisnéise ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta ag an Screagán, Tulach Mhór i gcaitheamh thrí lá an imeachta - Dé Máirt, an 18 Meán Fómhair go dtí Déardaoin, an 20 Meán Fómhair.

Beidh oifigigh ón Roinn ar fáil le ceisteanna a fhreagairt faoi gach limistéar d’obair na Roinne, idir phinsin, fostaíocht agus tacaíochtaí oideachais agus teidlíochtaí do dhaoine féinfhostaithe agus d’fhostóirí a ghlacann le foireann nua. Beidh eolas acu, chomh maith, faoi gach ceann de scéimeanna leasa shóisialaigh na Roinne, idir Shochair Mháithreachais agus Atharthachta agus Chúnamh Feirme agus an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht.

Is féidir leis na hoifigigh cabhrú le daoine, chomh maith, chun coinne a dhéanamh chun clárú do Chárta Seirbhísí Poiblí agus déanfaidh siad sárthaispeántas den láithreán gréasáin MyWelfare.ie, ar féidir é a úsáid chun teacht ar réimse seirbhísí ar líne, iarratais ar scéimeanna áirithe, seirbhísí do chuardaitheoirí poist agus ráitis íocaíochta a iarraidh, ina measc. Beidh réimse bileoga faisnéise ar fáil, chomh maith, ag an seastán.

Ag labhairt di sula raibh an Comórtas Treabhdóireachta ar siúl, dúirt an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D.:

“Spreagfainn aon duine a fhreastalaíonn ar an gComórtas Treabhdóireachta a bhfuil ceist acu faoi aon chinn dár scéimeanna leasa shóisialaigh nó faoina dteidlíochtaí chun cuairt a thabhairt ar ár seastán, áit a mbeidh ár n-oifigigh ar fáil le cabhair a thabhairt. Mar shampla, is féidir le daoine féinfhostaithe comhairle a fháil faoina dteidlíochtaí faoinár Scéim Sochair Cóireála (fiaclóireacht, optúil agus cluaise) agus an Pinsean Easláine, agus beidh idir fhostóirí agus daoine féinfhostaithe in ann foghlaim faoin réimse tacaíochtaí fostaíochta atá ar fáil dóibh. Cuirfear tús leis an séasúr Liúntas Breosla i nDeireadh Fómhair agus beidh daoine a thugann cuairt ar sheastán na Roinne in ann teacht ar eolas breise faoin scéim seo, an rogha ina measc chun an íocaíocht a fháil in dhá chnapshuim, a tugadh isteach anuraidh.”

Luaigh an tAire Doherty, chomh maith, go mbeidh seastán ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, a thagann faoi shainchúram na Roinne, ag an gComórtas Treabhdóireachta, áit a mbeidh fáil ar an bhfoireann chun eolas agus comhairle a thabhairt faoi réimse fairsing de sheirbhísí do thomhaltóirí, sláinte, tithíocht, an timpeallacht, an SBCA (an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid), an dlí agus cáin ina measc.

Faisnéis bhreise - an áit a mbeimid suite ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

Seastán na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bloc 3                 
Sraith 30                
Seastán 625           
Aonad 19-22

Seastán an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Bloc 3                 
Sraith 14                
Seastán 297           
CRIOCH

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R-phost: press.office@welfare.ie
Gúthan: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

 
 
 

 

 
 
Last modified:18/09/2018