Cuireann an tAire Doherty fáilte roimh an Tuarascáil ar Leanaí


Print page

Cuireann an tAire Doherty fáilte roimh an Tuarascáil ar Leanaí lena nDearbhaítear leis an fhreagra a rinneadh sa Cháinaisnéis

 

Dé Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair, 2018: Inniu, chuir an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., fáilte roimh an tuarascáil nua Ag Fás Aníos in Éirinn, staidéar fadama náisiúnta a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta in éineacht le Coláiste na Tríonóide, agus a rinne an Roinn an mhórchuid de a chistiú.

Sa tuarascáil seo, tá léargais thábhachtacha ar shaol daoine 13-bliana d’aois in Éirinn agus ina measc sin cuimsítear an fíoras go bhfuil baol i bhfad níos mó ann i leith leanaí ó chúlra faoi mhíbhuntáiste shóisialta nach mbeidh toradh maith ann dóibh maidir le: a sláinte fhisiciúil; an t-oideachas agus an scolaíocht; agus maidir lena bhfolláine mhothúchánach agus iompraíochta.

Agus an tAire Doherty ag caint faoin toradh seo, chuir sí béim ar an ráiteas seo a leanas:

“Sa Tuarascáil seo, deimhnítear an oiriúnacht a bhaineann leis an gcur chuige lena nglacaimid sa Cháinaisnéis is deireanaí ina raibh mé in ann a chinntiú go gcuirfear leis na rátaí i leith leanaí cáilithe agus leis an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua. Agus na méaduithe sin socraithe againn, ar aon dul leis na hathruithe atáthar tar éis a chur i bhfeidhm maidir le measúnú d’íocaíochtaí um thuismitheoirí aonair agus d’íocaícohtaí um theaghlaigh i bhfostaíocht, anois táimid in ann acmhainní a dhíriú ar na leanaí sin - atá á bplé sa tuarascáil seo - a bhfuil an gá is géire orthu cúnamh a fháil. Maidir leis na méaduithe ar na rátaí i leith leanaí incháilithe, b’údar sásaimh ar leith dom méaduithe suntasacha a thabhairt isteach i dtaca le leanaí atá níos sine ná 12 agus a bhfuil tacaí agus acmhainní breise de dhíth orthu.

“Is éard a bhí i gcroílár na cáinaisnéise ná an dúil chun an cineál timpeallachta ceart a chruthú do leanaí ionas gur féidir leo bláthú agus barr a gcumas a bhaint amach, agus is é mo dhúil ná cur leis an obair uile sin. Mar shampla, léirítear sa taighde go léir atá ar fáil go bhfuil a aiste bia agus an cothúchán ríthábhachtach maidir le sláinte, cumas foghlama agus gnóthachtáil oideachasúil an linbh, chomh maith lena chumas chun a aird a choimeád.  Sin é an fáth go bhfuilim chun cistí a chur ar fáil chun treorchlár píolótach a chur i gcrích chun scéim um béilí teo a sholáthar i scoileanna.  Cuirfear dinnéir theo ar fáil ar bhonn treorach i roinnt mhaith scoileanna DEIS do timpeall ar 7,200 leanbh.  Más rud é go n-éiríonn leis an gclár, ba mhaith liom obair i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun an scéim a fhorleathnú ar bhonn i bhfad níos fairsinge sa todhchaí agus buanscéim a bhunú.”

CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:17/10/2018