Athdearbhaíonn an tAire Doherty an Tábhacht a Bhaineann le Córas na n-Oifigí Poist do Sheirbhísí Leasa Shóisialaigh


Print page

Athdearbhaíonn an tAire Doherty an Tábhacht a Bhaineann le Córas na n-Oifigí Poist do Sheirbhísí Leasa Shóisialaigh

Casann an tAire leis an Aontas Poist Uilechoiteann chun Saincheisteanna Reatha agus Cúiseanna Imní a Phlé

Dé hAoine, 14 Nollaig, 2018: Dhearbhaigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D. arís inniu go bhfuil ról lárnach le himirt ag córas na n-oifigí poist i seachadadh seirbhísí leasa shóisialaigh agus dheimhnigh sí nár cheart dearmad a dhéanamh ar a chumas maidir le seirbhísí stáit breise a sholáthar. Chas an tAire le hUachtarán an Aontais Poist Uilechoitinn, An tUasal Padraig McCann chomh maith lena Ard-Rúnaí, An tUasal Ned O’Hara agus oifigigh eile i Longfort inniu chun saincheisteanna reatha a phlé sa chóras oifigí.


Minister Doherty with Representatives of the Irish Postmasters' Union on 14 December 2018

Ag labhairt inniu, dúirt an tAire Doherty:
 

“Is cainéal tábhachtach é córas na n-oifigí poist le haghaidh seachadadh seirbhísí leasa shóisialaigh  – ach go háirithe i gceantair thuaithe in Éirinn. Cé go bhfuil fáil níos mó ar mhodhanna íocaíochta eile d’fhaighteoirí íocaíochtaí leasa shóisialaigh, creidim go bunúsach gur cheart go mbeadh rogha ag daoine maidir le conas a fhaigheann siad na híocaíochtaí seo. Go garbh úsaideann ceathrar as deichniúr faighteoirí íocaíochtaí leasa shóisialaigh a n-oifig poist áitiúil chun a n-íocaíochtaí a bhailiú agus léiríonn sé seo ról tábhachtach chóras na n-oifigí poist i gcroílár iliomad pobal. Go deimhin, agus muid ag obair chun tacú le ceantair thuaithe in Éirinn agus iad a fhorbairt, creidim go bhfuil poitéinsiúil iontach ann chun fiosrú conas a d’fhéadfadh seirbhísí stáit eile an cainéal ríthábhachtach agus luachmhar áitiúil seo a úsáid.”

Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuairim is 79 milliún íocaíochtaí leasa shóisialaigh in aghaidh na bliana ar íocaíochtaí airgid a dhéantar trí chóras na n-oifigí poist iad beagnach 31 milliún de na híocaíochtaí sin.  Tá an Roinn ar an gcustaiméir miodíola is mó atá ag An Post agus tá sí i measc a deich gcustaiméirí is fearr le haghaidh seirbhísí poist.
CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:14/12/2018