Seimineár am Bricfeasta ar ‘Chúrsaí Oibre - Áit Oibre le haghaidh gach Éinne’


Print page

Beidh Seimineár am Bricfeasta ar ‘Chúrsaí Oibre - Áit Oibre le haghaidh gach Éinne’ ar siúl san Óstán Kingsley, Corcaigh Dé Máirt 23 Deireadh Fómhair 2018

Beidh John Twomey ann mar spreagchainteoir

Beidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta ag cur seimineár am bricfeasta ar siúl lena ndíreofar ar ionchuimsitheacht daoine atá faoi mhíchumas san fhórsa oibre. Bheadh an ócáid saor in aisce seo de thairbhe d’fhostóirí ar mhian leo ceist na hilchineálachta san áit oibre a phlé. Beidh sé ar siúl san Óstán Kingsley, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Dé Máirt, 23 Deireadh Fómhair 2018

Beidh an lúthchleasaí parailimpeach John Twomey, a ghlac páirt 11 uair sna Cluichí Parailimpeacha, ann mar spreagchainteoir chun cur leis an gcomhairle. Chuaigh sé san iomaíocht sa tseoltóireacht chomh maith thar chúig Chluiche Pharailimpeacha ó bhí siad ann i Sydney in 2000 sua go dtí 2016, nuair a bhí siad sa Bhrasaíl. Cuirfidh John léargas ar fáil ar a ghairm sa spórt agus ag an am céanna beidh sé ag cur síos ar conas a d’éirigh leis gnólacht cuntasaíochta a bhfuil rath uirthi a bhunú, agus bainisteoireach a dhéanamh uirthi chomh maith.

Ina dhiaidh sin, beidh plé painéil ann ina mbeidh fostóirí ag cur leis an díospóireacht phainéil trí shamplaí praiticiúla a thabhairt de na tairbhí atá ann le baint amach ó chultúr ionchuimsitheach a bheith san áit oibre.

Ina theannta sin, beidh faisnéis ar fáil ar an raon de thacaíochtaí airgid atá le fáil ón Roinn chun níos mó ilchineálachta san áit oibre a éascú.

Tosóidh clárúchán don seimineár seo ag 7:15am agus beidh sólaistí ar fáil ar shroicheadh an t-ionad duit chun deis a chur ar fáil duit aithne a chur ar dhaoine eile a bheidh ag freastal air. Cuirfear tús leis na himeachtaí oifigiúla ag 8:00am agus críochnóidh siad ag 9:45am.

Cuir áit in áirithe duit féin don seimineár saor in aisce seo “Chúrsaí Oibre - Áit Oibre le haghaidh gach Éinne” ag Eventbrite.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón fhoireann chaidrimh fostóirí de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i gCorcaigh. Is féidir dul i dteagmháil leo ar 021-4805445 nó trí ríomhphoist ag employercork@welfare.ie.

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

 

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:12/10/2018