Dearbhaíonn an tAire Doherty Reachtaíocht Faomhaithe d’Athbhreithniú ar Phinsin Ranníocacha


Print page

Dearbhaíonn an tAire Doherty Reachtaíocht Faomhaithe
d’Athbhreithniú ar Phinsin Ranníocacha 

Eiseofar litreacha do phinsinéirí ábhartha ón tseachtain seo  

Déardaoin 8 Samhain 2018


Dhearbhaigh an tAire Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., inniu go bhfuil reachtaíocht chumasúcháin le haghaidh Cur Chuige Ranníocaíochtaí Iomlána (TCA) san áireamh sa Bhille Leasa Shóisialaigh faomhaithe ag an gCabinéad an tseachtain seo. Tá an tAire tar éis an reachtaíocht a chur san áireamh sa Bhille chun na hathruithe a thapú dóibh siúd a bhain aois phinsin amach ar 1 Meán Fómhair 2012 nó ina dhiaidh sin agus a tugadh níos lú ná an uasráta dóibh, ar rátaí banda tar éis Buiséid 2012.

  
Forálfaidh an reachtaíocht ríomh éagsúl do phinsinéirí ranníocacha, a saolaíodh ar
1 Meán Fómhair 1946 nó ina dhiaidh sin, bunaithe ar ranníocíochtaí comhiomlánaithe agus forálann sí do Thréimhsí CúramBaile nua chun ama caite lasmuigh den láthair oibre do thuismitheoireacht nó dualgais cúraim eile a chur san áireamh.
Dhearbhaigh an tAire Doherty chomh maith go bhfuil a Roinn ag cur tús an tseachtain seo le litreacha a éisiú do níos mó ná 70,000 pinsinéir ranníocaíoch a chónaíonn in Éirinn, agus tá se pleanáilte 8,000 litreacha eile a eisiú do phinisinéirí neamhchónaitheach i mí na Nollag. Míneoidh an litir an próiséas athbhreithnithe agus cuirfidh sé pinsinéirí ar an eolas go ndéanfaidh an Roinn teagmháil leo go díreach le toradh ar a athbhreithniú pinsin aonarach.


Dhearbhaigh an tAire inniu:


“Tá áthas an domhain orm a thuairisciú go bhfuilimid ag déanamh ár ndícheall na hathruithe cuí a dhéanamh chomh tapaidh agus is féidir chun toradh athbhreithnithe gasta a chinntiú do na pinsinéirí atá i gceist. Tá mo Roinn tar éis breis ball foirne a earcú chun scrúdú a chur ar bun ar thaifid árachas sóisialta na bpinsinéirí seo. Tá breis ball foirne a éarcú chomh maith chun na hathbhreithniúcháin pinsin aonaracha a chur i bhfeidhm agus bheinn ag súil go gcuirfear torthaí an chéad athbhreithnithe in iúl do phinsinéirí go luath i 2019.”


Ní laghdófar rátaí teidlíochta pinsin pearsanta mar thoradh an athbhreithnithe seo. Muna gcáillíonn an pinsinéir do ráta méadaithe, leanfaidh siad orthu ag fáil an ráta teidlíochta atá acu faoi láthair.

 
Threisigh an tAire Doherty:


“Ní bheidh aon phinsinéir níos measa as mar thoradh ar an athbhreithniú seo agus bheinn ag súil go mbeidh tionchar dearfach ag an atháireamh ar a lán acu. Ó mí Eanáir, má bhronntar méadú ar phinsinéir faoin modh nua atháirimh, cuirfear ar ráta níos airde iad, siardhátaithe go 30 Márta 2018 nó an dáta a bhain siad 66 bliain d’aois amach (más tá sé níos déanaí) agus íocfar riaráistí. Sa chás nach mbaineann pinsinéir tairbhe as na bearta atá tugtha isteach, leanfaidh siad orthu ag fáil an ráta teidlíochta atá acu faoi láthair.”

 
Dúirt an tAire chomh maith go dtosnóidh na hathbhreithniúcháin, a thógfaidh cúpla mí le cur i gcríoch de bharr na n-uimhreacha atá i gceist, láithreach tar éis achtú an Bhille Leasa Shóisialaigh.

Críoch
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála Preas-Oifig
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:08/11/2018