Dul chun cinn á dhéanamh maidir leis an Athbhreithniú ar an bPinsean Ranníocach


Print page

Dul chun cinn á dhéanamh maidir leis an Athbhreithniú ar an bPinsean Ranníocach, de réir an Aire Doherty

Leagann an tAire amach amlíne i ndáil le hAthbhreithnithe ar Phinsinéirí a bhfuil an Pinsean Stáit (Ranníocach) á fháil acu ar bhandaí ráta iar-2012.

Thug an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Regina Doherty T.D. le fios inniu (Dé Luain, 8 Deireadh Fómhair 2018) go bhfuil dul chun cinn maith á dhéanamh maidir le hullmhú chun na hathbhreithnithe a dhéanamh ar phinsin, mar a d’fhógair an Rialtas níos luaithe i mbliana.” 

Baineann na bearta seo le daoine a rinneadh measúnú ar a ráta teidlíochta, bunaithe ar athruithe ar bhandaí ráta pinsin a thugtar isteach in 2012.  Déanfaidh na bearta foráil do chur chuige malartach maidir le ranníocaíochtaí iomlána, ina ndéantar atháireamh ar phinsinéirí ranníocach a rugadh ar an 1 Meán Fómhair 1946 nó roimhe sin agus ar na Tréimhsí um Chúramaíocht Bhaile nua chun go gcuirtear san áireamh tréimhsí ama a caitheadh lasmuigh den láthair oibre ar chúiseanna tuismitheoireachta nó cúraim. 

Dúirt an tAire Doherty go gcaithfear roinnt gnéithe a chur i bhfeidhm chun cur chun feidhme na n-athruithe seo a éascú.  Caithfear reachtaíocht a achtú chun cur chun feidhme na n-athruithe a cheadú agus ní mór córas teicneolaíocht faisnéise a fhorbairt agus a thriail.

Dheimhnigh an tAire inniu:

“Tá mo Roinn ag obair faoi láthair ar na hullmhúcháin sin agus is cúis áthais dom a chur in iúl daoibh go bhfuil na hullmhúcháin beagnach curtha i gcrích againn.  Tá foireann sealadach á earcú chun na hathbhreithnithe a dhéanamh agus tá an chéad chéim ina ndéantar imscrúdú ar thaifid árachais shóisialta na bpinsinéirí sin ar siúl faoi láthair.”

Dheimhnigh an tAire go n-eiseofar litreacha chuig na 67,000 pinsinéir i gceist ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair, chun a mhíniú dóibh mar a oibreoidh an próiseas athbhreithnithe agus tuairisc chun dáta a thabhairt dóibh maidir leis an dul chun cinn. 
Dúirt an tAire Doherty freisin:

“Ní bheidh pinsinéir ar bith níos measa as mar thoradh ar an athbhreithniú sin agus bheinn ag súil go mbeidh formhór acu níos fearr as i ndiaidh an atháirimh agus go mbogfar iad chuig íocaíocht nua níos airde. I gcás nach rachaidh na bearta a tugadh isteach chun sochair pinsinéara, leanfar den ráta teidlíochta reatha a thabhairt dóibh.”

Mhol an tAire nach gá do dhaoine teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Roinn maidir leis an ábhar seo.  Nuair a achtófar an reachtaíocht agus nuair a bheidh na córais agus na próisis réidh, déanfaidh an Roinn teagmháil dhíreach leis na pinsinéirí i gceist maidir leis an athbhreithniú a dhéanfar ar gach duine acu.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire go bhfuiltear ag súil go ndéanfar na chéad íocaíochtaí sa chéad ráithe de 2019 i gcás go bhfuil méaduithe le tabhairt do dhaoine, agus go ndéanfar siardhátú orthu, nuair is iomchuí, go deireadh mhí an Mhárta 2018, nó níos déanaí i gcás ina mbaineann duine a 66ú lá breithe amach ó shin.

CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:08/10/2018