Faigheann Doherty Faomhadh an Rialtais chun an tAcht um Íoc Pá a Leasú


Print page

Faigheann Doherty Faomhadh an Rialtais chun an tAcht um Íoc Pá a Leasú
Cinnteoidh na Bearta Nua Cothroime agus
Trédhearcacht maidir le Séisín a Thabhairt d'Oibrithe ar Phá Íseal

Dé Luain, 8 Iúil 2019: D'fhógair an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty TD, go bhfuair sí faomhadh ón Rialtas maidir le dréacht-Cheannteidil Bhille a rialálfaidh cleachtais maidir le séisíní.
Leagtar amach sna Ceannteidil Bhille conas a bheartaíonn an tAire:

  • Athrú a dhéanamh ar an Acht um Íoc Pá lena chinntiú nach bhféadfar séisíní a chur san áireamh le pá conarthach duine; agus
  • Foráil a dhéanamh maidir le ceanglas ar fhostaithe chun a bpolasaí a chur ar taispeáint i dtaca le conas a dháiltear séisíní agus táillí seirbhíse, chun leasa na n-oibrithe agus custaiméirí.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire:

"Le cúpla mí anuas, is léir nach gcaitear go cóir le hoibrithe i líon beag gnólachtaí ó thaobh séisíní de. Mar a dúirt mé cheana féin ní chuirfidh mé suas leis sin agus mé ar faire. Anois go bhfuil faomhadh agam ón Rialtas, táim ag súil le bearta a thabhairt isteach a chuirfidh feabhas ar an scéal agus, thar aon rud eile, a mbeidh bunús dlí acu.

"Táim meáite ar sheasamh ar son cad is ceart is cóir agus ar son chearta fostaíochta na ndaoine ar phá íseal agus nach bhfuil obair bhuan acu. Rinne mé dul chun cinn suntasach i dtaca leis sin tríd an Acht Fostaíochta 2018, nuair a chuir mé srian le conarthaí uaireanta nialais agus thug mé conarthaí uaireanta bandáilte isteach."
 
Tar éis faomhadh a fháil ón Rialtas, rachaidh Roinn an Aire ar aghaidh chun an reachtaíocht riachtanach a dhréachtú. Táthar ag súil leis go gcuirfear tús le grinnscrúdú réamhreachtach an Bhille chomh luath agus is féidir.

CRÍOCH
Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:08/07/2019