Cuireann an tAire Doherty fáilte roimh threocht dearfach leanúnach fhigiúirí an Bheochláir


Print page

Cuireann an tAire Doherty fáilte roimh threocht dearfach leanúnach fhigiúirí an Bheochláir

4 Deireadh Fómhair 2018: Inniu, chuir an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty fáilte roimh an laghdú leanúnach ar líon na ndaoine ar an mBeochlár go 205,730 - an figiúr is ísle ó mhí na Bealtaine 2008 (nuair a bhí 201,756 duine air).  Tá figiúr an Bheochláir tar éis titim 28% le dhá bhliain anuas agus tá laghdú beagnach 34% tar éis teacht ar líon na n-éilitheoirí fadtéarmacha - go 86,406 - sa tréimhse chéanna.

Agus í ag labhairt inniu, leag an tAire Doherty béim ar na rudaí seo a leanas:

Is cúis áthais dom go bhfuil líon na ndaoine ar an mBeochlár ag dul i laghad go leanúnach. Cé go léirítear i sonraí an lae inniu nach bhfuil formhór na ndaoine ar an mBeochlár ag síniú ach le tréimhse 12 mhí nó níos giorra, is daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach iad 4 as gach 10. I mo Roinn féin, táimid tar éis líon agus éifeachtúlacht ár mbearta gníomhachtúcháin a mhéadú go suntasach, agus 50,000 duine ag baint leasa as scéim amháin nó scéim eile. Tá súil agam go neartófar tuilleadh treochta an lae inniu agus muid ag cur na n-idirghabhálacha is fearr is féidir ar fáil trí na scéimeanna agus tacaíochtaí sin a thugann an deis is fearr do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a bheith ina mball den lucht saothair arís.”

Mar chuid den fhócas reatha atá ar thacaíocht a sholáthar do na daoine sin atá dífhostaithe go fadtéarmach, áirítear a leithéid agus an straitéis Bealaí chun na hOibre 2016-2020, straitéis a thugann tús áite do dhaoine atá dífhostaithe go fad téarmach, trí na bealaí seo a leanas go speisialta:

  • JobPath a chur i bhfeidhm chun teagmháil níos córasaí a dhéanamh leis an ngrúpa sin;
  • trí fhóirdheontais pá spriocdhírithe faoi JobsPlus;
  • trí áiteanna a chur in áirithe ar chláir fostaíochta agus oiliúna le haghaidh cuardaitheoirí poist atá dífhostaithe go fadtéarmach; agus
  • na seirbhísí gníomhachtúcháin arna gcur ar fáil ag na Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla agus na JobClubanna do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus grúpaí eile, go minic i gceantair lán díth ilchineálach. Tá níos mó ná 26,000 custaiméir tar éis teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí sin i mbliana.

Tacóidh an cur chuige beartais reatha agus an téarnamh geilleagrach atá fós ar siúl le tuilleadh laghduithe ó thaobh na dífhostaíochta fadtéarmaí agus cuirfidh siad leis na feabhsuithe suntasacha atá le feiceáil cheana féin le blianta beaga anuas.  Anuas air sin, sheol an tAire Doherty an Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige le déanaí - scéim nua taithí oibre atá dírithe ar chuardaitheoirí poist óga amháin atá dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhfuil bacainní suntasacha rompu ó thaobh fostaíocht a fháil. 


CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:04/10/2018
 

 Downloads