Seolann an tAire Doherty Feachtas chun Seirbhís ar Líne do Shochar Máithreachais agus Atharthachta chomh maith leis an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a Chur Chun Cinn


Print page

Seolann an tAire Doherty Feachtas chun Seirbhís ar Líne do Shochar Máithreachais agus Atharthachta chomh maith leis an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a Chur Chun Cinn

Dé Céadaoin, 3 Iúil, 2019:

Sheol an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty TD, feachtas digiteach agus meán sóisialta inniu chun an tseirbhís iarratais ar líne MyWelfare.ie a chur chun cinn maidir leis na trí scéim a thacaíonn le teaghlaigh a bhfuil leanaí óga acu: Sochar Máithreachais, Sochar Atharthachta, agus an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LÉCSN).

Is é seo an chéad uair a fhéadfaidh custaiméirí cur isteach ar LÉCSN ar líne ar MyWelfare.ie, agus tá an tseirbhís iarratais ar líne ar fáil do Shochar Máithreachais agus Atharthachta le tamall anuas. Mar chuid den fheachtas, beidh fógraí digiteacha le feiceáil ar shuíomhanna nuachta agus tuismitheoireachta agus ar Twitter, Facebook agus Instagram. Beidh an feachtas maidir le Sochar Máithreachais agus Atharthachta ar siúl go dtí Deireadh Fómhair agus an feachtas maidir le LÉCSN go dtí deireadh mhí Lúnasa. 

Ag seoladh an fheachtais, dúirt an tAire Doherty:

"Tá an-áthas orm an feachtas seo a sheoladh chun an tseirbhís iarratais ar líne MyWelfare.ie a chur chun cinn maidir leis na trí scéim seo. Tar éis an fheachtais phromóisin a rinneamar don tairseach nuashonraithe MyWelfare.ie níos luaithe i mbliana, léiríonn sé seo ár dtiomantas leanúnach do chinntiú go bhfuil ár gcustaiméirí feasach ar na seirbhísí atá ar fáil dóibh, agus do chinntiú gur féidir leo rochtain a fháil ar na seirbhísí ar an mbealach is áisiúla nuair is gá dóibh."

Agus tagairt á déanamh aici do thabhairt isteach an chórais iarratais ar líne don LÉCSN, dúirt an tAire Doherty:

"Tá ríméad orm ach go háirithe tabhairt isteach an chórais iarratais ar líne don LÉCSN ar MyWelfare.ie a fhógairt. Léiríonn sé sin ár dtiomantas d'fheabhas leanúnach a chur ar ár seirbhísí agus is léiriú é freisin ar an gcreideamh láidir atá agam gur cheart na seirbhísí sin a bhunú ar riachtanais úsáideoirí. Anois go bhfuil formhór na leanaí ar a saoire samhraidh, ní bheidh mórán ama ag tuismitheoirí. Mar sin, chuirfí fáilte roimh aon rud a dhéanann cúrsaí níos éasca dóibh."

Tháinig an córas iarratais ar líne sin i bhfeidhm ar Dé Luain 24 Meitheamh, agus roghnaigh 1,700 custaiméir iarratas a chur isteach ar líne ar an scéim sin cheana féin.

Lean an tAire Doherty ar aghaidh:

"Tá na seirbhísí ar líne MyWelfare.ie, a bhfaightear rochtain orthu tríd an tairseach sábháilte MyGovID, éasca le húsáid agus is féidir rochtain a fháil orthu aon uair, aon áit agus trí úsáid a bhaint as aon ghléas. Mholfainn go láidir do dhaoine atá ag ullmhú le hiarratas a chur isteach ar aon cheann de na scéimeanna sin iarratas a chur isteach ar líne trí MyWelfare.ie, agus scrúdú a dhéanamh ar an réimse mór seirbhísí eile atá ar fáil ann."

Ní mór do chustaiméirí ar mian leo iarratas a chur isteach ar na scéimeanna sin ar líne ar MyWelfare.ie Cárta Seirbhísí Poiblí agus MyGovID deimhnithe a bheith acu.  Is féidir leo siúd nach bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí acu coinne a dhéanamh ar www.mywelfare.ie chun cárta a fháil.

Is féidir teacht ar Straitéis an Chainéil Seirbhísí Digiteacha, ina leagtar amach cuspóirí na Roinne agus na prionsabail atá mar threoir do conas a fhorbraítear seirbhísí ar líne, anseo: (Straitéis an Chainéil Seirbhísí Digiteacha).

CRÍOCH

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:03/07/2019