An Bille um Chlárú Sibhialta, 2019 rite ag Dhá Theach an Oireachtais


Print page

Tugann an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí cuairt ar Scéimeanna Fostaíochta Pobail i nDealbhna agus Baile na gCros

Dé Luain, 1 Iúil, 2019
 
Thug an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty TD, in éineacht lena comhghleacaí Damien English TD, Aire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais Áitiúil a bhfuil freagracht ar leith aige i leith Tithíochta agus Forbairt Uirbeach, cuairt ar dhá scéim Fostaíochta Pobail i gContae na hIarmhí (Dealbhna agus Baile na gCros). Bhuail sí le daoine a ghlacann páirt sna scéimeanna agus chonaic sí di féin na tairbhí a bhaineann a bpobail as a gcuid oibre.
Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Doherty:

"Bhí áthas an domhain orm cuairt a thabhairt ar Dhealbhna agus Baile na gCros ar maidin agus bualadh le gach duine a bhfuil páirt acu sna scéimeanna Fostaíochta Pobail san dsa dá Is mór is fiú an obair atá á déanamh sna scéimeanna sin do go leor pobail áitiúla. Tá neart bainte amach agaibh mar gheall ar fhoireann dhíograiseach, tiomantas agus comhoibriú iomlán na ndaoine ar fad a bhfuil páirt acu. Guím gach rath oraibh i do chuid oibre agus pleananna amach anseo."

Bhí an tAire English agus an Comhairleoir áitiúil Frank McDermott in éineacht leis an Aire. Dúirt an tAire English:

"Bhí ríméad orainn fáilte a chur roimh an Aire Regina Doherty chuig an gceantar, go háirithe chun aird a tharraingt ar an obair a athraíonn saolta a dhéantar mar chuid den scéim Fostaíochta Pobail ó thaobh daoine a oiliúint arís, a chóitseáil agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag iarraidh post a fháil arís.
 

"Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire Doherty as ucht a cuid ama a thabhairt nuair a bhuail sí leis na hoibrithe deonacha agus crainn taca inár bpobail i nDealbhna, Baile na gCailleach agus Baile na gCros."

Faoi láthair tá 21 Clár Fostaíochta Pobail i gceantar na hIarmhí, agus fostaíonn siad 557 rannpháirtí agus 35 maoirseoir. I measc na gcineálacha scéime, tá dhá cheann tiomanta do Shláinte agus Cúram Sóisialta, tá ceann amháin tiomanta d’Athshlánú Drugaí, ceann eile do Chúram Leanaí agus tá 17 scéim príomhshrutha Fostaíochta Pobail ann freisin. Is eagraíochtaí áitiúla pobail agus deonacha den chuid is mó a urraíonn na cláir fostaíochta sin, chomh maith le roinnt comhlachtaí poiblí a bhfuil páirt acu i ngníomhaíocht neamhbhrabúis a chuireann seirbhísí luachmhara ar fáil do phobail áitiúla agus taithí oibre agus deiseanna oiliúna/oideachais ar fáil do chuardaitheoirí poist.  
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:01/07/2019