Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2015


Print page

Téigh chuig leathanach innéacs Cháinaisnéis 2015

Íoslódáil Bileog na Cáinaisnéise i bhfoirm PDF

Íocaíochtaí Árachais Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2014
2015
2014
2015
2014/2015
Pinsean Stáit (Ranníocach)/ (Athrú)
Faoi 80 bliain d'aois
€230.30
€230.30
€153.50 (Nóta1)
€153.50 (Nóta 1)
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€240.30
€206.30 (Nóta 2)
€206.30 (Nóta 2)
€29.80
Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh/Sochar Banchéile Tréigthe
Faoi 66 bliain d'aois
€193.50
€193.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€230.30
€230.30
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€240.30
€240.30
 
€29.80
Pinsean Easláine
€193.50
€193.50
 
€29.80
Sochar Cúramóra/Liúntas Síorfhreastail
€205.00
€205.00
 
€29.80
Sochar Míthreorach
€219.00
€219.00
 
 
Sochar Cuardaitheora Poist/Sláinte agus Sábháilteachta/Díobhála
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Sochar Báis
 
Faoi 66 bliain d'aois
€218.50
€218.50
 
€29.80
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€234.70
€234.70
 
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€244.70
€244.70
 
€29.80

 

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialta
Uasrátaí Seachtainiúla Ráta Pearsanta Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe Méadú i leith Linbh Cháilithe
 
2014
2015
2014
2015
2014/2015
Pinsean Stáit (Neamhranníocach)
 
Idir 66 bliain d'aois agus 80
€219.00
€219.00
€144.70
€144.70
€29.80
80 bliain d'aois agus le cois
€229.00
€229.00
 
 
€29.80
Liúntas Cúramóra
 
Faoi 66 bliain d'aois
€204.00
€204.00
 
€29.80
66 bliain d'aois agus le cois
€239.00
€239.00
 
€29.80
Liúntas Míchumais/Pinsean na nDall
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach)
€188.00
€188.00
 
 
Liúntas Réamhscoir/Banchéile Tréigthe
€188.00
€188.00
 
 
Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
€188.00
€188.00
 
 
€29.80
Liúntas Réamhscoir/Míchumais
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
Liúntas Cuardaitheora Poist -26 bliain d'aois +
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80
-25 blian d'aois
€144.00
€144.00
€124.80
€124.80
€29.80
-18-24 bliain d'aois
€100.00
€100.00
€100.80
€100.80
€29.80
Liúntas Forlíontach Leasa -26 bliain d'aois +
€186.00
€186.00
€124.80
€124.80
€29.80
-25 blian d'aois
€144.00
€144.00
€124.80
€124.80
€29.80
-18-24 bliain d'aois
€100.00
€100.00
€100.80
€100.80
€29.80
Cúnamh Feirme
€188.00
€188.00
€124.80
€124.80
€29.80

 

Nóta1: dóibh siúd atá faoi bhun 66 bliain

Nóta 2: dóibh siúd atá 66 bliain d'aois nó le cois

 

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIS)
Méid an Teaghlaigh Teorainn Ioncaim Reatha Teorainn Ioncaim 2015
Leanbh amháin
€506.00
€506.00
2 leanbh
€602.00
€602.00
3 leanbh
€703.00
€703.00
4 leanbh
€824.00
€824.00
5 leanbh
€950.00
€950.00
6 leanbh
€1,066.00
€1,066.00
7 leanbh
€1,202.00
€1,202.00
8 leanbh nó le cois
€1,298.00
€1,298.00
Fanfaidh an íocaíocht FIS faoi mar a bhí is é sin, bunaithe ar 60% den ghannchion idir glanioncam seachtainiúil an teaghlaigh agus an tairseach teaghlaigh is infheidhme.

 

Liúntais Eile Leasa Shóisialaigh
  2014 go seachtainiúil 2015 go seachtainiúil
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) €161.00 €161.00
Íocaíocht Chaomhnóra (Neamhranníocach) €161.00 €161.00
  Ráta míosúil 2014 Ráta míosúil 2015
Liúntas Cúram Baile €309.50 €309.50
  Ráta bliantúil 2014 Ráta bliantúil 2015
Deontas Cúraim Sosa €1,375.00 €1,375.00
  2014 - íocaíocht aon uaire 2015 - íocaíocht aon uaire
Deontas an Chéile nó an Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh €6,000.00 €6,000.00
  Ráta seachtainiúil 2014 Ráta seachtainiúil 2015
Méadú i leith Cónaí Aonair €7.70 €9.00

 

Téigh chuig leathanach innéacs Cháinaisnéis 2015

Íoslódáil Bileog na Cáinaisnéise i bhfoirm PDF

Last modified:15/10/2014