Bónas Nollag


Print page

 

Íocfar €63.5 milliún le daoine atá ag fáil íocaíochta leasa go fadtéarmach

 

  • Íocfar 25% de Bhónas Nollag an Nollaig seo le daoine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh fadtéarmach (€20 an íocaíocht is lú). Bainfidh breis agus 1.16 milliún duine leas as sin.
  • Daoine a fhaigheann na híocaíochtaí seo a leanas is ea a gheobhaidh an Bónas: Pinsin stáit,Pinsean na nDall,Pinsean Easláine, Pinsean Baintrí/Baintrí Fir, Íocaíocht Caomhnóra, Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora, Sochar Banchéile Tréigthe,Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas Cúramóra, Liúntas Réamhscoir, Liúntas Míchumais, Cúnamh Feirme, Liúntas Fadtéarmach Cuardaitheora Poist, an Liúntas um Fhilleadh ar an Obair, Fostaíocht Pobail, Jabthionscnamh, Scéim Shóisialta na Tuaithe, Tús, Gateway, Liúntas Cúram Baile agus sochair cheirde áirithe.

Last modified:15/10/2014
 

 Íoslódáilí