Tacaíochtaí do Sheirbhísí Uisce


Print page
 

€66 milliún mar chabhair chun Costais Uisce a íoc in 2015

 
  • Íocfar €25 sa ráithe le pinsinéirí, daoine faoi mhíchumas agus cúramóirí a fhaigheann an Pacáiste Sochar Teaghlaigh, rud a chosnóidh €42 milliún in 2015.
  • Cuirfear €100 sa bhliain ar fáil do dhaoine a fhaigheann an Liúntas Breosla ach nach bhfuil ag fáil an Phacáiste Sochar Teaghlaigh, rud a chosnóidh €24 mhilliún. Íoctar an Liúntas Breosla le daoine atá ag fáil íocaíochtaí ar nós an Liúntas Cuardaitheora Poist Fadtéarmaigh agus an íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora.
Last modified:14/10/2014