An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair - SW 139


Print page

Fógraíodh scéim na Díbhinne Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (DTFAO) i gCáinaisnéis na bliana 2015, scéim ina gcuirtear tacaíocht airgeadais ar fáil do dhaoine a bhfuil Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil acu, a bhfuil leanaí acu, a bhfuil deireadh curtha lena n-éileamh acu agus atá i bhfostaíocht nó atá ag dul i mbun fostaíochta nó féinfhostaíochta. Má chomhlíonann tú critéir intofachta na scéime, beidh tú i dteideal íocaíocht sheachtainiúil a fháil go ceann suas le dhá bhliain tar éis chríoch d’éilimh leasa shóisialaigh.

Osclaíodh an scéim DTFAO ar 5 Eanáir 2015. Déanfar na héilimh intofa uile a shiardhátú i gcás inarb é dáta an iarratais ná dáta idir Eanáir agus Aibreán 2015.

    Last modified:16/07/2015