f�infhostaithe


Print page


�rachas S�isialaigh P� Coibhneasta


�rachas S�isialaigh P� Coibhneasta

M�n�onn an roinn seo �rachas S�isialaigh agus na daoine a chl�da�onn s�.  Tugtar gearrchuntas ar:

  • rann�oca�ochta� �rachais Sh�isialaigh P� Coibhneasta (�SPC) in�octha ag fostaithe, fost�ir� agus daoine f�infhostaithe
  • Rann�oca�ochta� Creidi�naithe ('creidi�int�')
  • Rann�oca�ochta� Deonacha
  • Nasc leis an �ireamh�n �SPC

Fostaithe n� F�infhostaithe Treoir i leith C�nach agus �rachais Sh�isialaigh (PDF)Employed or Self-Employed A Guide for Tax and Social Insurance
 
F�infhostaithe Rann�oca�ochta�

F�infhostaithe Rann�oca�ochta� - Threoirl�nte Oibri�ch�in

�SPC �ireamh�n 

Sc�im Dhreasachta Post (�SPC) d'Fhost�ir�

Sc�im � seo d'fhost�ir� a chrutha�onn poist nua; n� bh�onn orthu a gcion de rann�oca�ochta� �SPC a �oc.

Sochar Mh�ithreachais


Sochar Mh�ithreachais

�oca�ocht le haghaidh ban fostaithe agus f�infhostaithe at� ag iompar agus a sh�sa�onn coinn�ollacha �irithe rann�oca�ochta �SPC ar a dtaifead �rachais f�in.

Sochar Ucht�la

Sochar Ucht�la

�oca�ocht is ea Sochar Ucht�la le haghaidh tuismitheoir� a uchta�onn leanbh. D'fh�adf� � a fh�il m�s fosta� n� duine f�infhostaithe th� agus m� sh�sa�onn t� coinn�ollacha �irithe �SPC ar do thaifead f�in.

Sochair Thar Lear


Rialach�in �rachais Sh�isialaigh & AE

Comhaontuithe �rachais Sh�isialaigh le T�ortha Eile de chuid an AE

Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair


Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair (F�infhostaithe)

M� t� t� ag f�il �oca�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh agus m�s mian leat a bheith f�infhostaithe, ceada�onn an Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair duit sciar de d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh a choime�d go ceann ceithre bliana.

F�infhosta�ocht agus d�fhosta�ocht

Is f�idir le daoine f�infhostaithe a bheith d�fhostaithe m� dh�nann a gcuid gn�. C� go leanf� de bheith f�infhostaithe, d�fh�adfadh s� tarl� go bhfuil laghd� chomh m�r ar do chuid oibre nach sol�thra�tear d�thain ioncaim duit n�os m�.

M� tharla�onn go bhfuil t� d�fhostaithe n� m� thagann laghd� ar do chuid oibre, d'fh�adf� a bheith inch�ilithe d��oca�ocht leasa sh�isialaigh. N� g� duit d�chl�r� mar dhuine f�infhostaithe chun �oca�ocht leasa sh�isialaigh a fh�il.

Last modified:29/09/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img