IRLANDIA - TWÓJ PRZEWODNIK NA NOWY POCZĄTEK


Print page

IRLANDIA OTWIERA PRZED TOBĄ SWOJE DRZWI

Celem niniejszej broszury jest podanie informacji pomocnych w czasie Twojej podróży i pobytu w Irlandii. W przewodniku tym przedstawiono czynności, jakie należy wykonać przed podróżą oraz po przyjeździe do Irlandii. Zawiera ona również użyteczne informacje i adresy, pod którymi możesz uzyskać dalszą pomoc.

DOWIEDZ SIĘ, ZANIM WYJEDZIESZ

Przeprowadzka za granicę może być wspaniałym doświadczeniem, dającym możliwość poznania kultury oraz życia społecznego i gospodarczego innego kraju. Irlandia jest krajem, do którego często udają się mobilni Europejczycy w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich skorzystało z prawa zamieszkania i podjęcia pracy w Irlandii. Aby jednak wykorzystać taką szansę jak najlepiej, ważne jest uzyskanie informacji o możliwościach zatrudnienia, sytuacji ekonomicznej w kraju oraz warunkach życia i pracy jeszcze przed wyjazdem.

Można to zrobić za pośrednictwem systemu EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), który został ustanowiony przez Komisję Europejską w celu ułatwienia swobodnego przepływu pracowników.

EURES oferuje dostęp do następujących usług:

  • ponad 1 000 000 miejsc pracy w całej Europie, w tym Irlandii;
  • centralnej bazy danych z informacjami o warunkach życia i pracy w każdym z krajów EU/EEA
  • specjalnie przeszkolonych doradców EURES w urzędach pracy Twojego kraju, którzy udzielają wszechstronnych porad w zakresie podejmowania pracy w innych krajach. W Irlandii EURES został ustanowiony w ramach Służb Zatrudnienia Departamentu Opieki Społecznej (Department of Social Protection)

Dostęp do usług EURES można uzyskać przez Internet pod adresem www.eures.europa.eu lub za pośrednictwem miejscowego Publicznego Urzędu Pracy.

Last modified:07/02/2014