Ionad Intreo, An Chúlóg


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

.

 

Réimse Clúdaithe
Baile Átha 17, ceantar na Cúlóige i mBAC 5, ceantar Ard Aidhin i mBAC 5, ceantar Dhomhnach Cearna de BAC 5 (ó thoir de Bhóthar Mhullach Íde), ceantar Sheantraibh de BAC 9, ó thoir de Bhóthar Sord agus Mullach Íde.
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Ionad Sibhialta an Taoibh Thuaidh, Bóthar Bhun Raite, An Chúlóg
Guthán: (01) 8661000
Facs: (01) 8661098
Uaireanta Oscailte: 9:15 - 16:45, Déardaoin 10.15 - 16.45
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell