Ionad Intreo Baile Brigín


Print page


View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.
Réimse Clúdaithe
Baile Brigín, Na Sceirí, An Ros, Lusca, Baile Gháire, Steach Maoilín, Cluain Ailbhe, Baile an Ridire, Baile Mhic Gormáin agus An Aill
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Ionad Intreo Bhaile Brigín, Gallens Mill, Sráid an Mhuilinn, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
Guthán: 01 - 6984300
Facs: 01 - 6911025
Uaireanta Oscailte: 09:15 to 16:45 Luan go Déardaoin 10:15 - 16:30 Dé hAoine
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:

Intreo Centre Parnell Street