Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Tuaim


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

 

 

Réimse Clúdaithe
Ceantar Thuama
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Radharc an tSéipéil, Tuaim, H54 F882
Guthán: (093) 70940
Facs: (093) 70254
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Oifig Áitiil Leasa Shóisialaigh, Gaillimh