Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Baile Átha Troim


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

Clár na bhFógraí

 

 

Réimse Clúdaithe
Baile Átha Troim, Áth Buí, Baile Íomhair, Baile Roibín, An Bóthar Buí (cuid de), Cill Dealgan, Cill Mheasáin, Maigh Dearmhaí, Ráth Moliain, Cnoc an Línsigh, Cill Choca
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Sráid Haggard, Baile Átha Troim
Guthán: (046) 9481040
Facs: (046) 9436982
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, An Uaimh