Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Baile Mhic Andáin


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

 

 

Réimse Clúdaithe
Baile Mhic Andáin, Áth Stiúin, Baile Héil, Inis Tíog, Cill Mogeanna, Dún Iomagáin, Ceanannas, Gráig na Manach
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Sráid Lowe, Baile Mhic Andáin
Guthán: (056) 7754080
Facs: (056) 7724899
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: Níl
Seirbhísí UPSP: Níl
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Cill ChainnighIonad Intreo, Port Láirge