Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, An tAonach


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

 

 

Réimse Clúdaithe
An tAonach agus na ceantair máguaird lena n-áirítear Tuaim Uí Mhéara, Cloch Shiúrdáin, Buiríos Uí Chéin, Béal an Átha, Béal Átha Gabhann, Cúrsa an Ráis, Teampall Doire
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Radharc an tSéipéil, An tAonach Tipperary North
Guthán: (067) 50902
Facs: (067) 31991
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00 & 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, Durlas