Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Maigh Nuad


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

 

 

Réimse Clúdaithe
Cill Choca, Léim an Bhradáin, Cill Droichid, Maigh Nuad, Teach Srafáin, Deisceart na Mí (Dún Bóinne agus an ceantar máguaird)
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Meala Lár an Bhaile, An Phríomhshráid, Maigh Nuad
Guthán: (01) 6106000
Facs: (01) 6286244
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell