Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Gort


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

 

 

 

Réimse Clúdaithe
Gort agus na ceantair máguaird lena n-áirítear Daradh Braoin, Ard Raithin, Cill Cholgáin, Ascaill Chinn Mhara, Cill Chríost, Creachmhaoil, An Tobar, An Carn, Cora Finne, Croisín, Boirinn, An Chéibh Nua agus Baile Uí Bheacháin.
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Bóthar Bhaile Locha Riach, An Gort
Guthán: (091) 630210
Facs: (091) 631441
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 12:00 & 14:00 - 16:00
Ionad Intreo: No
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Oifig Áitiil Leasa Shóisialaigh, Gaillimh