Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Baile na gCros


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

Clár na bhFógraí

 

 

 

Areas Covered
Baile na gCros, Dealbhna, An Seanchaisleán, Baile na gCailleach, An Chúil, Fiodh an Átha, Droim Crí
Contact Details
Address:

Phone:
Fax:
Opening Hours: Dé Luan - Déardaoin 9:30 - 12:30 & 14:00 - 16:30, Dé hAoine 9:30 - 13:00 & 14:00 - 16:00
Intreo Centre: No
PPSN Services: No
PPSN Centre:
Oifig �itiúil Leasa Shóisialaigh, An Muileann gCearr