Ionad Intreo, Loch Garman


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo Loch Garman.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

 

 

Réimse Clúdaithe
Loch Garman, Cé na Cille Móire, An Abhainn Dubh, Ros Láir, Teach Munna
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Sráid Áine, Loch Garman
Guthán: (053) 9165400
Facs: (053) 9122429
Uaireanta Oscailte: Dé Luain - Déardaoin 9:30 - 16:00, Dé hÁoine 9.30 - 15.00
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: Yes
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Is Lárionad Cláraithe d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PPS) í an oifig seo chomh maith