Ionad Intreo, Sord


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.

Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Réimse Clúdaithe
Sord/Domhnach Bat/Port Reachtrann, Cionn Sáile (cuid de Shord), Taobh an Uisce (Mullach Íde), An Seanbhaile, Baile an Rólaigh, Baile Bachaille
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Mainscourt, 23 An tSráid Thuaidh, Sord, Contae Baile Átha Cliath
Guthán: (01) 4164190
Facs: (01) 8901995
Uaireanta Oscailte: 9:15am - 4:45pm Luan go Déardaoin, 10:15am - 4:30pm ar an Aoine.
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell