Ionad Intreo, Cill Chainnigh


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

 

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo, Cill Chainnigh.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

.

 

Réimse Clúdaithe
Cill Chainnigh, Callainn, Caisleán an Chomair, Gabhrán, Ceanannas, Achadh Úr, mar chuid de Droichead Bineád agus mar chuid de Muileann na hUamhan
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Tithe an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh
Guthán: (056) 7715100
Facs: (056) 7752759
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 16:00, Déardaoin 9:30 - 15:00
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: Yes
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Is Lárionad Cláraithe d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PPS) í an oifig seo chomh maith