Ionad Intreo, Cill Bharóg


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

 

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo Cill Bharóg.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

Réimse Clúdaithe
BAC 13 ar fad, cuid de BAC 15 (Ráth Éanaigh, Cill Bharóg, Éadan Mór, Cill Easra), Binn Éadair Contae BhAC agus Port Mearnóg Contae BhAC
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Ionad Siopadóireachta Greendale, Bóthar Greendale, Cill Bharróg, Baile Átha Cliath 5
Guthán: (01) 8063830
Facs: (01) 8391943
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 17:00, Dé hAoine. 10:30 - 16:30
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell