Ionad Intreo, Fionnghlas


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

Clár na bhFógraí

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Réimse Clúdaithe Ráth Tó ag Ionad Intreo Fhionnghlaise  

 

Réimse Clúdaithe
Baile Átha Cliath 11 (ach amháin Baile Munna), Cill Dhéagláin, Ráth Tó, Teampall Mhaighréide agus Cill Shalcháin
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Bóthar Mhic Mhaoilíosa, Baile Átha Cliath 11
Guthán: (01) 8581100
Facs: (01) 8362905
Uaireanta Oscailte: 9:15am - 5:00pm, Dé hAoine 10:15am - 4:30pm
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: No
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Ionad Intreo, Sráid Parnell