Ionad Intreo, Dun Laoghaire


Print page

View Department of Social Protection in a larger map

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo Dún Laoghaire.

Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

 
Areas Covered
Dún Laoghaire, An Charraig Dhubh, Baile an Bhóthair, Baile na Manach, Glas Tuathail, Gleann na gCaorach, Cill Iníon Léinín, Deilginis, Ráth Michíl, An Chéim, Steach Lorgain, LR Bóthar Chill Mochuda, Cnoc Mhuirfean, Ascaill Foster, Baile Breac, An tSeanchill (Ó thuaigh den seandroichead iarnróid), Carraig an tSionnaigh, Cabán tSíle, Gleann Cuilinn, Baile Uí Ógáin, Áth an Ghainimh, Cill Tiarnáin, Gráinseach an Déin, An Naigín, Baile na Lobhar agus Baile Uí Lachnáin
Contact Details
Address:

Phone:
Fax:
Opening Hours: Dé Luain go hAoine: 9:30 - 16:00, Dé Déardaoin: 10:30 - 16:00
Intreo Centre: Yes
PPSN Services: No
PPSN Centre:
Ionad Intreo, Sráid Parnell