Ionad Intreo, Sráid Hanover Corcaigh


Print page

View Department of Social Protection Offices in a larger map

Clár na bhFógraí

Intreo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.

Ceapadh Intreo mar shlí níos éifeachtaí chun seirbhísí agus tacaíochtaí fostaíochta praiticiúla saincheaptha a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.
Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Seirbhíse do chustaiméirí nua do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Ionad Intreo, Sráid Hanover Corcaigh.
 
Má tá tú dífhostaithe le déanaí, tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ag an oifig seo.

 

Réimse Clúdaithe
Cathair Chorcaí Thuaidh an Laoi, An Bhlearna, Gleann Maighir
Sonraí Teagmhála
Seoladh:
Sráid Hanover, Corcaigh
Guthán: (021) 4806800
Facs: (021) 4273770
Uaireanta Oscailte: 9:30 - 4:30, Luan go Déardaoin 10:00 - 4:30 ar an Aoine.
Ionad Intreo: Yes
Seirbhísí UPSP: Yes
Lárionad Cláraithe Uimhir PPS:
Is Lárionad Cláraithe d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PPS) í an oifig seo chomh maith